Fundament och väg till vindkraftverk

- Jokkmokksliden

Fundament och väg till vindkraftverk, Jokkmokksliden

När Skellefteå Kraft AB satsade på tio stycken nya vindkraftverk i Jokkmokksliden utanför Malå fick Svevia i uppdrag att gjuta betongfundamenten.

Vindkraftsuppdrag i Jokmokksliden

Svevia gjöt fundamenten då tio vindkraftverk skulle uppföras i Jokkmokksliden. I uppdraget ingick också nybrytning av sex kilometer väg samt sju kilometer breddning av befintlig väg.

De tio vindkraftverken har en maxhöjd på 150 meter och har en beräknad årsproduktion på 65 GWh vilket motsvarar el till 2 600 eluppvärmda villor.

- Byggande av vindkraftverk är en marknad som kommit starkt under de senaste åren och som är en intressant nisch för Svevia. Betong och vägarbeten är den typen av jobb som vi är bäst på. Det här kommer att bli ett roligt jobb att driva, säger Patrik Berglund, arbetschef på Svevia.

Fakta

Kategori
Vindkraft

Projekt
Gjutning av tio grundfundament för vindkraftsverk. Nybrytning av sex kilometer väg och breddning av befintlig väg, sju kilometer.

Kund
Skellefteå kraft AB

Plats
Jokkmokksliden

Projekttid
April 2009–juni 2011

Kontraktssumma
48 miljoner kronor

VIndkraft

Vi projekterar, anlägger, reser och underhåller din nästa vindkraftspark – inklusive vägen fram.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Kraftverket vid Abelvattnet, 3,5 mil från Tärnaby, kommer producera el som motsvarar hushållsel till 2 850 villor.