Förstärkning av damm

- Porsi

Kraftverket i Porsi är ett av de modernaste i landet

Förstärkning av dammen i Porsi har förstärkts och uppgraderats för att klara eventuella kommande tiotusenårsregn.

Förstärkning av damm, Porsi

Kraftverket i Porsi ligger vid Vuollerim i Lule älv, två kilometer nedanför den punkt där Lilla Lule älv förenar sig med Stora Lule älv.  

Kraftverket kan utveckla en effekt på 276 megawatt, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 15 000 villor.  

Fallhöjden är 33 meter och maximal vattenföring genom turbinerna är 950 kubikmeter per sekund.  

Arbetet har omfattat nytt erosionsskydd både uppströms och nerström

Det består först av ett övergångslager och därefter av bergblock i storleken 400 till 1 600 millimeter, där de största väger upp mot sju ton.  

En ny stödbank har anlagts nedströms, som mothåll, och utloppskanalen från turbinerna har muddrats.  

Trots att utloppskanalen är relativt bred, cirka 100 meter, blir vattnet alltför strömt när kraftverket går för fullt. Muddringsarbetet har därför utförts under perioder med lägre flöden.  

Kraftverket har hela tiden varit i full drift.

Fakta

Kategori
Grundläggning och förstärkning

Projekt 
Förstärkning och uppgradering av damm

Kund 
Vattenfall

Plats 
Kraftverket i Porsi, Voullerim 

Projekttid 
Hösten 2005—hösten 2006 

Vattenkraft damm Foto Svante Örnberg

Dammar, erosionsskydd och betongkonstruktioner. Vår kunskap väger tungt för vattenkraftsindustrin.

Anläggning av ny tankbyggnad, Ringhals. Svevia.

Det var speciell noggrannhet och hårda säkerhetsregler för byggarbetarna som gällde när Svevia uppförde en ny tankbyggnad.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.