Förbättringsåtgärder damm

- Degerforsen, Ångermanälven

Bättre säkerhet vid Degerforsen i Ångermanälven

Högre säkerhet vid Degerforsen i Ångermanälven

Bland annat förbättrades erosionsskyddet och ett nytt dränagesystem installerades.

Förbättringsåtgärder vid Degerforsen

Många kraftstationer i Sverige är byggda på 60- och 70-talet och behöver löpande åtgärdas för att klara de säkerhetskrav som anläggningarna måste uppfylla. Åtgärderna som utfördes var förbättring av erosionsskyddet samt installation av ett nytt dränagesystem.

Ångermanälven är Sveriges tredje största älv och står för 17 % av Sveriges vattenkraftproduktion. Längs älven finns 24 vattenkraftverk. Degerforsen ligger strax utanför Junsele i Västernorrland. Under 2015 utförde Svevia förbättringsåtgärder vid kraftverket.

Erosionsskyddet består av bergmaterial i olika storlekar som placeras i olika lager på uppströmssidan av dammen för att förhindra erosion av is och vågor.

Dränagesystemet som installerades är ett övervakningssystem som fångar upp och mäter hur stort ett eventuellt läckage är genom dammen.

Svevia har utfört liknande åtgärder för EON vid bland annat Gulsele och Storfinnforsens
kraftverk.

Fakta

Kategori
Energi, dammförstärkning

Projekt 
Förbättrad säkerhet av Degerforsen

Kund 
EON

Plats 
Degerforsen, Ångermanälven

Projekttid 
2015

Svevia deltog i förstärkning av damm, Porsi.

Svevia har varit generalentreprenör för arbetet att förstärka och uppgradera dammen.

Totalentreprenad, anslutning fjärrvärme, Svevia

Karlstad Energi har i många år anlitat Svevia som entreprenör att utföra markarbeten när vattenledningar ska dras till fjärrvärme.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.