Anläggning av dammkonstruktion

- Gårda Dämme, Göteborg

Gårda Dämme

Svevia anlade ny dammkonstruktion, kajmurar och en fiskväg

Säkrare dammkonstruktion i Gårda Dämme

Gårda Dämme reglerar vattennivåer och flöden där Mölndalsån delar sig i Gullbergsån och Fattighusån. Den gamla dammkonstruktionen i trä uppfördes under 1900-talets första hälft och reglerades manuellt. Konstruktionen var uttjänt och den behövde bytas ut och moderniseras i syfte att skapa en säkrare vattenreglering.

Svevia anlade en ny damkomstruktion och nya kajmurar i betong. I samband med anläggningen av dammen har även en 90 meter lång fiskväg byggts.

Projektet i siffror

  • 2000 kvadratmeter permanent spont för kajmurar och fiskväg.
  • 2000 kvadratmeter tillfälliga sponter för torrläggning.
  • 200 stycken kombinationspålar (16 meter träpolar samt 30 meter betongpålar), vilket motsvarar totalt 9000 meter.

Fakta

Kund:
Trafikkontoret väg och bana, Göteborg

Kontraktsumma:
8 miljoner kronor

Projekttid
Maj-nov 2013

Vattenkraft damm Foto Svante Örnberg

Dammar, erosionsskydd och betongkonstruktioner. Vår kunskap väger tungt för vattenkraftsindustrin.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Foto: Gekås, Ullared

Svevia förbereder markområdet när populära Gekås i Ullared byggs ut.