Sörby vindkraftpark

Järvsö

Foto: Johanna Syrén

Kapaciteten är på 380 gigawattimmar, vilket motsvarar elförbrukning för 76 000 hushåll under ett år.

Sörby Vindkraftpark

Strax sydost om Järvsö med utsikt över Hälsinglands blånande berg är Svevia med och anlägger en vindkraftpark som kan generera el för motsvarande 76 000 hushåll.

Uppdraget omfattar anläggande av 35 kilometer områdesvägar, kranplatser, 37 fundament, transformatorstation och internt elnät. Projektet är det hittills största för Svevia på vindkraftsmarknaden, en totalentreprenad värd 190 miljoner kronor.

Tills nyligen var några jakttorn och gamla skogsbilvägar det enda som fanns i det kuperade område där vindkraftparken nu växer fram. En arbetsmiljö som ställer höga krav på logistik och planering.

- I början var det så grinigt att vi inte ens tog oss hit. Vi fick hyra en bandvagn för att kunna ta oss fram, berättar arbetsledare Måns Edvardsson.

Det är ingen slump att vindkraftverken placeras just i dessa trakter – vindförhållandena är gynnsamma och det blåser rejält även en dag med fint väder.

När vindkraftverken står färdiga i augusti 2016 har de en kapaciteten är på 380 gigawattimmar vilket motsvarar elförbrukning för 76 000 hushåll under ett år.

Så gjuts fundamenten:

I arbetet med Sörby vindkraftpark ingår gjutning av 37 fundament:

  • Gjutningen har mestadels skett under hösten då förhållandena är extra goda. Luftfuktigheten är bra, det är inte för varmt ute och temperaturen när det brinner i betongen hålls nere, så att det inte går för fort och riskerar att bli torrsprickor
  • För ett enda fundament går det åt mellan 400 och 500 kubikmeter betong.  Gjutningen tar omkring tio timmar, om allt flyter på som det ska.
  • De två vanligaste typerna av fundament för vindkraftverk är bergförankrade fundament och gravitationsfundament, som fungerar som motvikt till de höga tornen. I Sörby-området används gravitationsfundament av tre olika storlekar, beroende på jordegenskaper och grundvattennivåer på platserna.
  • I arbetet med att anlägga fundamenten schaktas marken ur, dräneras och återfylls sedan. När gjutningen är klar täcks fundamentet med jord och det enda som förblir synligt är den sockel som tornet sitter fast i.
  • För varje torn går det åt 40 ton armeringsjärn, som formas till en enorm, burliknande konstruktion. Dessutom väger själva bultkorgen, som tornet skruvas fast i, elva ton.

Fakta

Kategori
Energi - vindkraft

Projekt
Sörby Vindkraftpark. Anläggning av 35 km områdesvägar, kranplatser, 37 fundament, trasformatorstation och internt elnät.

Kund
Järvsö Sörby vindkraft AB.

Kontraktsumma
Cirka 190 miljoner kronor

Plats
Järvsö

Projekttid
Vindkraftverken ska vara i drift i augusti 2016.

Måns Edvardsson, arbetsledare. Foto: Johanna Syrén

Måns Edvardsson älskar naturliv och att se stora konstruktioner växa fram. Möt Svevias arbetsledare vid Sörby Vindkraftpark.

Vindkraft – totalentreprenad

VIndkraft

Vi projekterar, anlägger, reser och underhåller din nästa vindkraftspark – inklusive vägen fram.

Helhetsgrepp för hållbar fjärrvärme

Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, fastighetsägare och industrier att lägga fjärrvärme.