Referensprojekt, energi

Vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Här hittar du några av vår projekt inom bland annat vatenkraft och vindkraft.

När Skellefteå Kraft AB satsade på tio stycken nya vindkraftverk i Jokkmokksliden utanför Malå fick Svevia i uppdrag att gjuta betongfundamenten.

Karlstad Energi har i många år anlitat Svevia som entreprenör att utföra markarbeten när vattenledningar ska dras till fjärrvärme.

Kraftverket vid Abelvattnet, 3,5 mil från Tärnaby, kommer producera el som motsvarar hushållsel till 2 850 villor.

Det var speciell noggrannhet och hårda säkerhetsregler för byggarbetarna som gällde när Svevia uppförde en ny tankbyggnad.

Svevia har varit generalentreprenör för arbetet att förstärka och uppgradera dammen.

Dammprojektet i Boden är ett riktigt lyft — i dubbel bemärkelse. Bron över Luleälven skulle höjas 1,80 meter.

Sörby vindkraftpark

Strax sydost om Järvsö är Svevia med och anlägger en vindkraftpark som kan generera el för motsvarande 76 000 hushåll.

Degerforsen, Svevia

Svevia förbättrade bland annat erosionsskyddet samt installerade av ett nytt dränagesystem vid kraftverket.

Förbättrad säkerhet Gårda Dämme, Svevia

Dammkonstruktionen var uttjänt och den behövde bytas ut och moderniseras i syfte att skapa en säkrare vattenreglering.

Ökad säkerhet vid Dabbsjö vattenkraftverk

Svevia rustade Dabbsjö kraftverk för ökad säkerhet.

Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, fastighetsägare och industrier att lägga fjärrvärme.

Vattenkraft damm Foto Svante Örnberg

Dammar, erosionsskydd och betongkonstruktioner. Vår kunskap väger tungt för vattenkraftsindustrin.