Reparation och underhåll av broar

- Sundsvall, Timrå, Hudiksvall, Östersund och Härjedalen

Underhåll och reparation av broar i mellansverige

Underhåll och reparationer av 150 broar

Uppdraget sker i samverkan med en kommungrupp av fem kommuner i mellersta Sverige.

Brounderhåll i mellersta Sverige

Svevia fick i uppdrag av en kommungrupp bestående av Sundsvall-, Timrå-, Hudiksvall-, Östersund- och Härjedalens kommun att sköta underhåll av cirka 150 broar.

Uppdraget omfattar bland annat brospolning, slyröjning och årliga inspektioner av broar i området. Uppdraget innefattar även löpande reparationsarbeten på broarna utefter de behov som beställare, projektör och entreprenör ser behov utav.

Uppdraget präglas av ett tätt samarbete mellan Svevia som entreprenör och projektör och kunden. Projektet präglas även av höga krav på att tillsammans med kunden hitta en ekonomisk och hållbar reparationsmetod som ger längsta möjliga livslängd för de aktuella broarna.

De fem kommunerna är enskilt relativt små förvaltare av broar, men genom gemensam upphandling av en erfaren entreprenör  för reparation och underhåll av broar har man sett stora synergieffekter.

Fakta

Kategori
Broar

Projekt
Underhåll och reparation av broar

Kund
Sundsvall-, Timrå-, Hudiksvall-, Östersund- och Härjedalens kommun

Projekttid
2016-2018 med option på ytterligare 1+1 år

Kontraktssumma
7 miljoner kronor

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Den temporära bron kommer att användas under tre år och är en viktig komponent i arbetet med överdäckningen av befintlig järnväg och Europaväg.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.