Underhåll av 467 broar

- Västra Götalands län, Skaraborgsområdet

Svevia har sedan år 2010 ett femårigt brokontrakt med Trafikverket då cirka 25–30 broar kommer att repareras.

– Vi är stolta och glada över det förtroende som Trafikverket visar oss. Det är verkligen ett drömuppdrag som passar vår kompetens, säger Martin Stéen, arbetschef, Svevia.

Underhåll av 467 broar – Västra Götalands län

I uppdraget ingår utryckning vid akuta händelser som påkörningar, sättningar och hål i beläggningen respektive underhållsåtgärder som att spola och rengöra alla broar i området.

Svevia har sedan år 2010 ett femårigt brokontrakt med Trafikverket då cirka 25–30 broar kommer att repareras.

Uppdraget gäller reparationer, drift och underhåll av broar i Västra Götalands län, Skaraborgsområdet. Bropaketet är en totalentreprenad, som omfattar totalt 582 objekt, där 467 är broar och resterande bullerskärmar, kulvertar, trummor och stödmurar.

Trafikverket provar en ny typ av upphandling i Västsverige där brodelen, som tidigare ingått i grundpaketet, upphandlas separat.

Nytt är också att uppdraget har upphandlats som totalentreprenad.

– Genom det får vi stora möjligheter att styra själva och vara mer nytänkande när vi söker lösningar, säger Curt Larsson, entreprenadingenjör, Svevia.

Fakta

Kategori
Broar

Kund
Trafikverket

Plats
Skaraborgsområdet

Projekttid
2010–2015

Entreprenör
Svevia

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Efter tjugofem år var det dags att renovera de över hundra meter höga pylonerna på Tjörnbron.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.