Temporär träbro­

– Norra station, Stockholm

Den temporära bron är den största träbro som någonsin byggts i Sverige.

Temporär träbro – Norra station, Stockholm

Området vid Norra station är ett av Sveriges mest trafikerade områden. När det nu byggs över behövs en tillfällig bro för att ersätta Solna-bron. Den temporära bron blir den största träbro som någonsin byggts i Sverige.

Den temporära bron kommer att användas under tre år och är en viktig komponent i arbetet med överdäckningen av befintlig järnväg och Europaväg (Värtabanan samt E4/E20 Tomteboda—Haga södra). På överdäckningen kommer bland annat nya bostäder och kontorslokaler att uppföras.

Den nya bron har fundament av betong och stål medan själva brobanan kommer att vara i massivt trä.

Bron blir drygt 180 meter lång och 30 meter bred med dubbla körfält samt gång- och cykelväg i båda färdriktningarna.

Arbetet påbörjades i maj 2010 och bron ska vara färdigställd i april 2011.

- Det här är ett projekt som vi verkligen ser fram emot att driva, säger Stefan Wennerström arbetschef Svevia. Att bygga en så här stor träbro hör inte till vanligheterna och det känns dessutom klockrent att bygga en temporär bro, som ska rivas efter tre år, i ett förnyelse- och återvinningsbart material. Anbudssumman uppgår till 67 mkr och beställare är Trafikverket.

Norra stationsområdet byggs om för att förbättra trafikflödet i allmänhetels men även för att byggas över och ge plats till bostäder, parkytor och arbetsplatser.

Det grundläggande arbetet med området påbörjades i maj och pågår i etapper ända till år 2017.

Fakta

Kategori
Broar

Projekt
Temporär bro i trä, 183 meter lång

Kund
Trafikverket

Projekttid
Maj 2010—april 2011

Kontraktssumma
67 miljoner kronor

Entreprenör
Svevia

Övrigt
Norra Stationsområdet kommer i sin helhet att omfatta omkring 3 500 bostäder samt cirka 15 000 arbetsplatser. Byggtid 2010-2025.

Källa: Stockholms stad.

I samband med utbyggnaden av länken satsade Stockholms Stad på utbyggnad av Årstafältet.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.