Temporär bro

- vid Skönsberg utanför Sundsvall

Provisoriska broar återanvänds

Den här gång- och cykelbron kommer att stå i cirka två år medan E4 förbi Sundsvall färdigställs. Därefter monteras den ner för att kunna användas på någon annan plats, och ersätts av en bro i betong.

Temporär bro E4 Sundsvall

Nattetid stängdes E4 vid Skönsberg utanför Sundsvall och trafiken leddes om, för att lyfta första delen av en provisorisk gång- och cykelbro på plats.

Bron är en del i projektet E4 Skönsberg i Sundsvall. Tre kranar fanns på plats för att lyfta den första 45 meter långa och 25 ton tunga brodelen på plats över vägen. Vid midnatt började man att lyfta bron och strax efter 01.00 var den på plats.

Allt gick enligt planerna och vägen öppnades igen vid fyratiden. Den återstående brodelen lyftes på plats morgonen efter.  Totalt är bron 90 meter lång och väger 50 ton. Den tillfälliga bron ersätter en gångtunnel som går under E4 idag, men eftersom vägen ska sänkas sex meter måste tunneln tas bort.

Beredskapsbron kommer från försvaret

– Bron är en så kallad beredskapsbro. Som en byggsats i jätteformat monteras den ihop på marken och lyfts på plats med hjälp av kranar, berättar Svevias platschef Bengt Strand.

Beredskapsbron, krigsbron, eller Bailey bridge som den ibland kallas efter sin upphovsman, konstruerades för brittiska försvaret en gång i tiden för att snabbt kunna byggas upp och monteras ned i fält.

– Trafikverket förvaltar ett antal sådana broar, som tidigare tillhört försvaret, och använder till exempel om en väg skulle spolas bort, säger Bengt Strand. Eller som i detta fall när en tillfällig bro behövs.

Fakta

Kategori
Broar

Kund
Trafikverket

Plats
Skönsberg
Sundsvall

Projekt
E4 Skönsberg är en del i Trafikverkets projekt E4 Sundsvall

Kontraktssumma
157 miljoner kronor

Svevia underhåller broar i Västra Götalands län

Svevia har sedan år 2010 ett femårigt brokontrakt med Trafikverket.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.