Ny bro till Landvetter Airport

- Landvetter Airport, Göteborg

Underhåll och reparation av broar i mellansverige

"Porten till Västsverige"

Svevia fick i uppdrag att bygga en bro som i sin placering och form också blir en ny port till Landvetter Airport.

Med en ökande trafikmängd till Göteborg Landvetter Airport behöver infrastrukturen i området utvecklas. Svevia fick i uppdrag att bygga en bro som i sin placering och form också blir en ny port till flygplatsen.

– Det är extra kul att Svevia fått bygga det som blir porten till flygplatsen och en viktig del i utvecklingen för hela området. Det har varit roligt att förverkliga en betydande del i Swedavias planer för nya Göteborg Landvetter Airport. säger Anna-Karin Wärn, arbetschef i Svevia.

Uppdraget omfattade nybyggnation av en 46 meter lång och 20 meter bred spännarmerad bro med tillhörande ramper, cirkulationsplatser samt gång- och cykelväg.

Bron är byggd över Flygplatsvägen som är den enda vägen till flygplatsen, vilket inneburit att trafiken varit tvungen att flyta på dygnet runt under hela byggtiden.

– Brons främsta funktion är naturligtvis transport men i och med sin placering på uppfartsvägen till flygplatsen blir den också en välkomnande portal till framtidens Göteborg Landvetter Airport, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Genom sin utformning och materialval blir bron likt en elipsformad portal, som särskilt i kvällsbelysning förstärker intrycket av att vara på väg. Materialvalen i bron domineras av släta betongytor och svart diabas. Hållbarhet över tid har varit ett genomgående tema i projektet, både i materialval, funktion och drift.

Fakta

Kategori
Broar

Projekt
Anläggning av bro, Landvetter Airport

Kund
Swedavia

Projekttid
2016 - 2017

Kontraktsumma:
ca. 64 miljoner

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Den temporära bron kommer att användas under tre år och är en viktig komponent i arbetet med överdäckningen av befintlig järnväg och Europaväg.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.