Pilotprojekt på Tjörnbron

- Går det att byta ut kablar på Tjörnbron?

Byte av kablar på en snekabelbro har tidigare aldrig gjorts.

Bytet skapade internationellt intresse med förfråganingar från Japan.

Nattligt pilotprojekt på Tjörnbron

För första gången i Sverige har kablar bytts ut på en snedkabelbro. – Något liknande har inte gjorts tidigare.

I samband med en inspektion av bron i september 2013 upptäcktes det rost på de orangefärgade snedkablarna som bron.

Svevia fick uppdrag av Trafikverket att byta ut två av kablarna för att Trafikverket närmare skulle kunna undersöka hur långt korrosionen gått.

Under några nätter i februari och mars i år bytte Svevia ut kablarna. Eftersom inget liknande någonsin gjorts tog Svevia själva fram metoden för utbytet.

Eftersom bron är en mycket viktig transportled var tiden en utmaning. Arbetet skulle ske på så kort tid som möjligt och med minsta möjliga påverkan på trafiken.

Den första kabeln monterades ner under en natt och en ny monterades dit nästa natt. Varje moment fick ta fyra timmar och då var bron stängd för trafik. På dagtid var trafiken begränsad. Vi den tiden var det ännu okänt i vilken utsträckning kablarnas hållbarhet var på verkade.

Dragprov vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i Borås visade senare att kablarna hade kvar 75–80 procent av sin ursprungliga kapacitet, trots rostangreppen.

Brons konstruktion är också utförd med stort säkerhetstänk. Enlig Svevias brospecialist Mats Larsson är den byggd så att det skulle räcka med en kabel för varje del men att ytterligare kablar sats dit för säkerhets skull. Normalt byter man ut sådana här kablar efter 40 år.

Det är mycket ovanligt med utbyte av kablar på en snedkabelbro, åtminstone utan att trafiken stängs av under en längre tid. Svevias uppdrag väckte stort internationellt intresse med förfrågningar bland annat Japan om hur arbetet utförts.

Fakta

Kategori
Broar

Projekt
Utbyte av kabel på snedkabelbro

Kund
Trafikverket

Plats
Tjörnbron Götebrog

Projekttid
2015 Februari - mars

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Bron är en del i projektet E4 Skönsberg i Sundsvall.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.