Nya broar, gång- och cykelväg

- Årstafältet, Stockholm

Svevia deltog i utbyggnaden av Årstafältet

I arbetet ingick att uppföra 2 nya balkbroar, en av stål med trä-farbana och en i samverkan stål/betong.

Nya broar, gång- och cykelvägar på Årstafältet

I samband med utbyggnaden av Södra länken satsade Stockholms Stad på utbyggnad av Årstafältet.

Södra länken är en del av utbyggnaden av kommunikationsnätet inom Stockholmsregionen. Syftet med utbyggnaden är att förbättra miljön, öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för utveckling inom regionen.

Svevia utförde entreprenaden "Årstafältet — Nya broar och gc-vägar",  en generalentreprenad som pågick hösten 2004 till sommaren 2005.

I arbetet ingick att uppföra 2 nya balkbroar, en av stål med trä-farbana och en i samverkan stål/betong.

Gång- och cykelbanorna som anlades på området utgjorde en total sträcka på ca 2 km. I projektet ingick även finplanering av grönytor längs vägen.

Fakta

Kategori
Broar

Projekt
Årstafältet — Nya broar och gc-vägar

Kund
Stockholms Stad

Plats
Årstafältet, Stockholm

Projekttid
2004—2005

Kontraktssumma
4,5 miljoner kronor

Entreprenör
Svevia

Mitt inne i lärdomsstaden Uppsala byggdes en gång- och cykelbro samt en järnvägsbro som båda byggdes för Banverkets räkning.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.