Byte av kablar på Tjörnbron

Två och ett halvt ton tunga kablar, kraftig spänning, hög höjd, oprövad metod. Plus trafik och mörker. Att byta kablarna på Tjörnbron är ett minst sagt utmanande arbete.

Kabelbyte på Tjörnbron 2019

Byte av kablar på en snekabelbro har tidigare aldrig gjorts.

Ett kabelbyte som skapat internationellt intresse med förfrågningar från Japan.

Komplext och komplicerat kabelbyte

När den första bron mellan Almön och Källön invigdes 1960 väckte den uppmärksamhet som världens då längsta bågbro. 20 år senare lät Tjörnbron tala om sig igen, när det liberiaflaggade Star Clipper kom ur kurs och körde in i brospannet med följden att hela vägbanan rasade ner i havet. Sju fordon körde rakt ut i mörkret och försvann med sammanlagt åtta personer ner i det iskalla djupet. Nu är det dags för rampljuset igen.

I och med att snedkabelbroar överhuvudtaget började byggas först i mitten av 1900-talet, och därmed inte hunnit bli särskilt gamla, har kablarna inte tidigare behövt bytas ut. Det förekommer också en variant av kabel som består av många tunnare vajrar som går att separera från varandra och därmed bytas ut en och en. Sorten som bär Tjörnbron är dock konstruerad på ett vis som gör att den måste bytas i sin helhet.

Det var under en inspektion 2013 man märkte att kablarna på Tjörnbron börjat rosta och Svevia fick i uppgift att på prov byta ut två av dem. Intresset från branschkollegor var stort och brospecialister från Japan hörde av sig till Trafikverket för att får höra hur svenskarna bar sig åt.

– Den enda erfarenhet som vi har att tillgå är vår egen. Ett sånt här uppdrag har aldrig tidigare utförts. Tillsammans med Trafikverket måste vi själva skapa metoden och de tekniska lösningarna, säger Mats Larsson, produktionschef på Svevia och specialist på brounderhåll.

Framkomlighet för blåljustrafik och trafikanter i fokus

När bron byggdes lyftes kablarna på plats med hjälp av en kran. Man hade kunnat göra på samma vis idag men för att kunna lyfta många ton 73 meter upp hade kranen behövt spärra ut sina stödben över hela vägbanan för att stå stadigt. Och eftersom vägen över broarna (man talar ibland om Tjörnbroarna fast bara en av tre heter så) är en såpass viktig åder uppåt Bohuslän kräver Trafikverket att blåljustrafik i alla lägen måste få komma fram. Därmed är kran inget alternativ. För att minimera risker och besvär för trafikanter kommer nu hela bron att stängas av (men med möjlighet för blåljustrafik att passera) och arbetet utföras mellan klockan 23 och 04.30.

Svevia har fått i uppdrag att byta sammanlagt 14 av de 64 orangemålade kablarna, varav de största är 142 meter långa och väger 12 ton. Arbetet sker under våren och hösten 2019. För att inte störa den intensiva turisttrafiken gör projektet ett uppehåll juni-augusti.

Så går det till:

Bläddra i bildspelet nedan för att se hur kabelbytet vid Tjörnbron går till.

Fakta

Kategori
Broar

Projekt
Utbyte av kabel på snedkabelbro

Kund
Trafikverket

Plats
Tjörnbron Götebrog

Projekttid
Våren och hösten 2019

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Bron är en del i projektet E4 Skönsberg i Sundsvall.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.