Ny järnvägsbro samt gång- och cykelbro

- Ostkustbanan, Uppsala

Svevia bygger infrastruktur. Foto: Svevia

Stålrörspålning i 27 meter lera

Svevia deltog i uppförandet av två nya broar i Uppsala. Upplandsleran ligger djup i området och pålarna behöver ibland gå ända ned till 27 meter innan fast botten nås.

Ny järnvägsbro samt gång- och cykelbro – Ostkustbanan

Mitt inne i lärdomsstaden Uppsala byggdes två nya broar. En gång- och cykelbro samt en järnvägsbro som båda byggdes för Banverkets räkning. Järnvägsbron ingick i den slutliga utbyggnaden till dubbelspår på Ostkustbanan mellan Uppsala och Gävle.

Entreprenaden omfattade i stort utförande av en ny järnvägsbro samt ny friliggande gång- och cykelbro över Råbyvägen i centrala Uppsala.

I entreprenaden ingick även rivning av den befintliga gång- och cykelbron över Råbyvägen samt ledningsarbeten för Ostkustbanan.

Stålrörspålning i 27 meter lera

Med hänsyn till dåliga grundförhållanden måste omfattande förstärkningar göras med stålrör.

Stålrörspålning är en förstärkningsmetod som blir allt vanligare vid grundläggning av broar och andra konstruktioner. Metoden medför en enkel etablering med mindre maskinenheter, den används med fördel vid trånga utrymmen

Den nya järnvägsbron, för spår två, byggdes alldeles intill den befintliga bron vilket bidrog till att det var trångt om utrymme. Därför valdes metoden med stålrörpålning.

Totalt ska 2 500 meter stålpålar slås ned under de sju brostöden för den nya järnvägsbron över Råbyleden.

Upplandsleran ligger djup i området och pålarna behöver ibland gå ända ned till 27 meter innan fast botten nås.Grundläggningen av gång- och cykelbron skedde på betongpålar.

Banverkets (nuvarande Trafikverket) hårda miljöpolicy uppfylldes i och med att all personal som arbetade i entreprenaden genomgick en dokumenterad miljöutbildning.

Fakta

Kategori
Broar

Projekt
Anläggning av en järnvägsbro samt en friliggande gång- och cykelbro

Kund
Banverket (nuvarande Trafikverket)

Plats
Uppsala

Färdigställd
2004

Kontraktssumma
19 miljoner kronor

Den temporära bron kommer att användas under tre år och är en viktig komponent i arbetet med överdäckningen av befintlig järnväg och Europaväg.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.