Brounderhåll

- Västernorrland

Underhåll av 850 broar i Västernorrland

Ett projekt som ställer höga krav på logistik och gediget planeringsarbete

Svevia sköter brounderhållet i Västernorrland

Trafikverket gav i uppdrag åt Svevia att sköta drift och underhåll av samtliga
broar i Västernorrlands län. Uppdraget löper mellan 2014-2018 och är värt cirka 46 miljoner kronor.

Uppdraget omfattar underhåll av cirka 850 broar vilket bland annat innefattar brospolning, slyröjning och inspektioner. På ett 40-tal borar utförs även reparationer i form av exempelvis byten av balkar, tätskiktsbyten, räckesbyten, betongreparationer och rostskyddsmålning.

Att underhålla 850 broar ställer höga krav på logistiken och ett getiget planeringsarbete.

– Det här är ett uppdrag som passar väldigt bra in i Svevias verksamhet då det innehåller
väsentliga delar i vår kärnverksamhet, anläggning, beläggning samt drift och underhåll säger Öivind Petersson, arbetschef i Svevia.

Fakta

Kategori
Brounderhåll

Projekt
Underhåll av 850 broar i Västernorrland

Kund
Trafikverket

Plats
Västernorrland

Kontraktstid
2014-2018

Kontraktssumma
46 miljoner kronor

Utmaningar i projektet
Höga krav på logistik och planering

Den temporära bron kommer att användas under tre år och är en viktig komponent i arbetet med överdäckningen av befintlig järnväg och Europaväg.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.