Brounderhåll

- Vänersborg

Rengöring av betongkonstruktion. Foto: Patrick Trägårdh

När det gäller brounderhåll så kostar det mest att inte göra något -

- därför är det mycket viktigt att det finns väl inarbetade rutiner för att sköta om sina broar.

Brounderhåll i Vänersborg

I Vänersborg görs årligen ett så kallat "Regelbundet förebyggande underhåll" som bland annat omfattar tvättning och rengöring.

Kravet är att kantbalkar, vingmurar, lagerplattor och stöd ska vara rena till 95 procent från smuts och klorider. Dessa åtgärder är det mest kostnadseffektiva sättet att sköta om en bro.

Brospolningen sker på våren efter sista saltningen. Vi spolar då broarna med rent kallvatten från en specialbyggd spolbil utrustad med kran som kommer åt runt hela kantbalken. Större broar utmed till exempel väg E6 spolas upp till tre gånger per år.
Mycket kan hända på en bro under ett år. De vanligaste anmärkningarna är att sly och buskar växer upp vid stöd och landfästen, bultar har dessutom en tendens att försvinna eller lossna på räcken, snö- och fallskydd.

På de större broarna uppstår även skador i skarven till beläggningen vid gummifogen.
Svevia underhåller ytterligare cirka 700 broar bara i Västsverige.

Fakta

Kategori
Broar

Projekt
Underhåll av broar

Kund
Vägverket Region Väst (nuvarande Trafikverket

Plats
Vänersborg

Projekttid
2007

Entreprenör
Svevia

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Den temporära bron kommer att användas under tre år och är en viktig komponent i arbetet med överdäckningen av befintlig järnväg och Europaväg.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.