Broreparationer

- Örnsköldsvik

Svevia reparerar broar i Örnsköldsvik, Västernorrland

Mer trafiksäkra broar i Örnsköldsvik

Svevia tryggar brobeståndet i Örnsköldsvik

Reparation av broar i Örnsköldsvik

För att trygga brobeståndet i Örnsköldsvik har kommunen gett Svevia i uppdrag att utföra broreparationer samt att ersätta bron över Höglandsjön.

12 broar repareras i form av exempelvis kantbalksbyten, tätskiktsbyten, räckesbyten, betongreparationer, rostskyddsmålning, undervattenarbeten och även rivning och utbyte av broar under kontraktstiden. 

– Vårt jobb är att göra broarna i kommunen mer trafiksäkra genom att utföra underhållsreparationer. Vi ska också ersätta bron över Höglandsjön med en 10 meter lång träbro, säger Gustaf Berglund, Svevia.

Reparationer och underhåll av broar är i byggbranschen en betydande marknad då brobeståndet i Sverige är i ständigt behov av reparationer.

– Det finns uppemot hundra broar i kommunen. I Örnsköldsvik ansvarar kommunen även för de broar som finns på det vägnät som utgörs av Enskilda vägar, något som inte alla kommuner gör, säger Gustaf Berglund.

Kontraktet är ett ramavtal mellan Örnsköldsvik kommun och Svevia och är värt cirka 26 miljoner kronor.

Fakta

Kategori
Broreparationer

Projekt
Reparation av 12 broar i Örnsköldsvik.

Kund
Örnsköldsviks kommun

Plats
Örnsköldsvik, Västernorrland

Kontraktstid
2016-2018

Kontraktssumma
28 miljoner kronor

Utmaningar i projektet
Att tillsammans med kund och projektör hitta en ekonomisk och väsentlig reparationsmetod som ger längsta möjliga livslängd för en bro.

Den temporära bron kommer att användas under tre år och är en viktig komponent i arbetet med överdäckningen av befintlig järnväg och Europaväg.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.