Renovering av bro

- Tegelbacken, Stockholm

Att renovera en av Stockholms mest trafikerade område är inte alldeles lätt.

Men trots arbetssituationen så klarades arbetet av på kortare tid än beräknat.

Renovering av bro, Tegelbacken, Stockholm

Under renoveringen av Tegelbacken byttes tätskiktet och kantbalkarna renoverades på totalt tio brokonstruktioner.

Brorenoveringen genomfördes i tuffast tänkbara trafikmiljö med stora logistiska problem. För att minska trafikstörningarna utfördes arbetet under sommarmånaderna, juni till september under perioden 2007—2009.

Beläggning, skyddsbetong samt isolering revs bort och ersattes med ny efter att konstruktionsbetongen först hade vattenblästrats. Kantbalkarna renoverades med vattenbilning och pågjutning. 

Trottoarer och refuger fick förbättrad lyster med ny kantsten och nya plattor. Jobbet avslutades sedan med att en ny mittbarriär placerades ut.

Tack vare gott samarbete med beställare och underentreprenörer lyckades produktionstiden kortas cirka 2,5—3 veckor per säsong vilket gagnade den pressade trafiksituationen i området.

Fakta

Kategori
Broar

Projekt
Renovering av bro

Kund
Stockholms stad, trafikkontoret

Plats
Tegelbacken, Stockholm

Entreprenadform
Generalentreprenad

Projekttid
2007—2009

Kontraktssumma
85 miljoner kronor

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Bron är en del i projektet E4 Skönsberg i Sundsvall.

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.