Referensprojekt, anläggning och underhåll av broar

Med stor erfarenhet och kompetens har vi bidragit till den infrastruktur som idag binder samman människor och platser.

Bron är en del i projektet E4 Skönsberg i Sundsvall.

Uppdraget gäller reparationer, drift och underhåll av broar i Västra Götalands län, Skaraborgsområdet.

Den temporära bron kommer att användas under tre år och är en viktig komponent i arbetet med överdäckningen av befintlig järnväg och Europaväg.

Svevia underhåller och reparerar broar i mellansverige

På uppdrag av en kommungrupp bestående av fem kommuner i mellansverige sköter svevia reparationer och underhåll av 150 broar.

Att renovera en av Stockholms mest trafikerade område är inte alldeles lätt.

När det gäller brounderhåll så kostar det mest att inte göra något, därför är det mycket viktigt att det finns väl inarbetade rutiner för att sköta om sina broar.

I samband med utbyggnaden av länken satsade Stockholms Stad på utbyggnad av Årstafältet.

Mitt inne i lärdomsstaden Uppsala byggdes en gång- och cykelbro samt en järnvägsbro som båda byggdes för Banverkets räkning.

Efter tjugofem år var det dags att renovera de över hundra meter höga pylonerna på Tjörnbron.

Svevia renoverar broar i Örnsköldsvik

För att trygga brobeståndet i Örnsköldsvik har kommunen gett Svevia i uppdrag att utföra broreparationer samt att ersätta bron över Höglandsjön.

Svevia underhåller 850 broar i Västernorrland.

Trafikverket gav i uppdrag åt Svevia att sköta drift och underhåll av samtliga broar i Västernorrlands län.

Porten till västsverige - Landvetter Airport

Med en ökande trafikmängd till Göteborg Landvetter Airport behövde infrastrukturen i området utvecklas. Svevia fick i uppdrag att bygga en bro som i sin placering och form blir en ny port till flygplatsen.