Våra projekt

Svevia finns på fler än 100 platser i hela Sverige och i Norge. Varje dag arbetar cirka 2000 medarbetare med omkring 1900 projekt. Här hittar du några av våra projekt.

Specialister på väg

Svevia har valt specialistens väg - vi bygger och sköter om vägar och infrastruktur. Att ha vårt fokus på vägar och infrastruktur gör att vi kan ägna all kraft åt att utveckla våra produkter och tjänster efter dina behov.

På Svevia har vi gedigen kompetens inom brobyggen

På Svevia har vi gedigen kompetens inom brobyggen och bygger små och stora broar över hela Sverige.

Svevia hjälper Sveriges kraftbolag att bygga för hållbar energi

Vår kunskap, våra metoder och erfarenhet av att driva stora och komplexa infrastrukturprojekt tar vi med oss när vi hjälper Sveriges kraftbolag
att bygga för hållbar energi.

Vi anlägger, underhåller och sköter driften av bl.a. start- och landningsbanor

Vi anlägger, underhåller och sköter driften av start- och landningsbanor och andra ytor runt stationsbyggnader, verkstäder, parkeringar, hotell.

Svevia muddrar inlopp, förstärker kajer, utför betongarbeten med mera.

Vi muddrar inlopp, förstärker kajer, utför betongarbeten, grundförstärker, asfalterar och målar vägmarkeringar.

Där järnvägar ska dras fram bygger Svevia banvallar och broar, perronger och stationsområden.

Där järnvägar ska dras fram bygger vi banvallar och broar, perronger och stationsområden.

Svevia anlägger och sköter parker, torg parkeringsplatser och andra offentliga ytor.

Vi anlägger och sköter parker, torg, parkeringsplatser, gator, gång- och cykelvägar, idrottsplatser och andra offentliga ytor.

Vi gör vattnet rent igen. Svevia. Foto: Pixabay

Förorenade platser kan, när de är sanerade komma till bättre, klokare och mer lönsam användning. Det hjälper vi till med.

Svevia planerar övervakar, leder och utför vägunderhåll.

Vi planerar, övervakar, leder och utför väghållningen på en stor del av Sveriges statliga vägar och i ett stort antal kommuner.

Ironman. Foto: Mats Holmertz

Det är mycket som måste klaffa när en väg ska stängas. Lämna över ansvaret till oss. Vi är specialister på att leda om och stänga av
trafiken vid evenemang och arbete på eller intill väg.

Svevia har kompetens inom nyanläggning och underhåll av VA-nät

Svevia har kompetens och lång erfarenhet inom nyanläggning av VA-nät, underhåll och snabb utryckning.

Svevia har lång erfarenhet av att bygga, underhålla och sköta driften av våra vägar och gator.

På Svevia har vi kompetens inom tunnelbyggen och kan bygga små och stora tunnlar över hela Sverige.