Strategisk inriktning

Vår strategi bygger på att fokusera stenhårt på det område där vi har lång erfarenhet och massor av kunskap och engagemang: att bygga och sköta om vägar. Där har vi vår passion. Där ska vi vara bäst.

Specialistens väg Svevias strategi

Vägen till långsiktig värdetillväxt

För att nå vår vision har Svevia riktat in sig på fyra strategiska mål. Vi ska öka specialiseringen, stärka affärsmässigheten, höja den operationella effektiviteten och att omfamna kunden.

Vi har valt specialistens väg

För att, inom ramen för affärsidén, nå visionen och leva upp till det övergripande aktieägarmålet har Svevia följande strategi:

Specialisering
Vi ska bli ännu bättre på det vi gör genom att fokusera på Svevias kärnverksamhet; att bygga och sköta om vägar. Vi ska även ka specialiseringen inom respektive division.

Affärsmässighet
Vi ska vidareutveckla en affärsmässig och resultatorienterad kultur. För att hela Svevia ska vara lönsamt behöver delarna vara det – därför är varje medarbetare och varje beslut viktigt.

Operationell effektivitet
Vi ska uppnå operationell effektivitet – lägre kostnader och högre kvalitet – genom enhetliga och effektiva metoder och processer med optimalt resursnyttjande.

Omfamna kunden
Vi ska underlätta för kunden och erbjuda högre service, från anbud till färdigt uppdrag, så att vår kunder upplever att Svevia är en trygg partner för sunda och professionella affärer.


Vi bygger och sköter om vägar. Där har vi vår passion. Där ska vi vara bäst.

Affärside

Svevia är entreprenadföretaget som genom bra service och aktivt samarbete med sina kunder och leverantörer levererar rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.

Värderingar

Pålitlighet är Svevias kärnvärde och styr allt vi gör. Vi ska alltid agera utifrån våra värdeord:

  • Engagemang
  • Samarbete
  • Ansvar

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.

Så styrs Svevia

Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Solna. Svevias ambition är att efterleva de principer som uttrycks i aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska statens ägarpolicy.

Ansvarsfullt företagande

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh

Vårt agerande är avgörande för Svevias möjlighet att verka. Att vi sköter verksamheten på ett i alla avseenden ansvarsfullt sätt är en
förutsättning för goda relationer till våra kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter och därmed för Svevias framgång.