Säkerhetsveckan

Som ett led i Svevias arbete för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.

Svevias säkerhetsvecka

I Svevia sätter vi alltid säkerheten först. För att öka medvetenheten om vikten av säkra arbetsplatser och för att utvecka säkerhetsarbetet genomför Svevia årligen en säkerhetsvecka.

I Svevia ligger säkerheten alltid högst på allas agendor. Under säkerhetsveckan sätter ledningen extra fokus på säkerhetsfrågorna. En obligatorisk del i Svevias säkerhetsvecka är att Svevias alla chefer genomför besök på arbetsplatserna, deltar i årets aktivitet och diskuterar med arbetsplatsens medarbetare hur vi tillsammans ska arbeta för att ständigt förbättra säkerheten.

Säkerhetsveckan 2018 - fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö

Temat för säkerhetsveckan 2018 är Organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Fokusområdet är ett led i att bygga säkerhetskultur och ge ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill skapa förståelse för att fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden påverkar varandra – hög arbetsbelastning och stress ökar risken för olyckor och ohälsa på arbetsplatsen, säger Jan Salkert, arbetsmiljöchef på Svevia.

Säkerhetsveckan 2018 pågår mellan 8-12 oktober och omfattar samtliga av Svevias arbetsplatser, såväl i produktions- som kontorsmiljö.

Ny metod vid hinder på väg

Under 2016 genomförde Svevia ett pilottest av en ny metod vid hinder på väg i syfte öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare. Vidareutveckling av metoden pågår för att kunna användas i större del av vår verksamhet.

- Genom en ökad medvetenhet om riskerna och ett strukturerat sätt att följa upp dessa kan vi tidigt identifiera och förebygga att olyckor uppstår.

Jan Salkert, arbetsmiljöchef Svevia

Ansvarsfullt företagande

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh

Vårt agerande är avgörande för Svevias möjlighet att verka. Att vi sköter verksamheten på ett i alla avseenden ansvarsfullt sätt är en
förutsättning för goda relationer till våra kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter och därmed för Svevias framgång.

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.

Vi delar med oss

Läs mer om vår företagskultur och vad som är vårt framgångsrecept.