Säkerhetsveckan

Som ett led i Svevias arbete för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.

Att vara bäst i branschen på säkerhet är en del av vårt
erbjudande och löfte till kunder, medarbetare och allmänhet.

Svevias säkerhetsvecka

I Svevia sätter vi alltid säkerheten först. För att öka medvetenheten om vikten av säkra arbetsplatser och för att utvecka säkerhetsarbetet genomför Svevia årligen en säkerhetsvecka.

I Svevia ligger säkerheten alltid högst på allas agendor. Under säkerhetsveckan sätter ledningen extra fokus på säkerhetsfrågorna. En obligatorisk del i Svevias säkerhetsvecka är att Svevias alla chefer genomför besök på arbetsplatserna, deltar i årets aktivitet och diskuterar med arbetsplatsens medarbetare hur vi tillsammans ska arbeta för att ständigt förbättra säkerheten.

- Genom en ökad medvetenhet om riskerna och ett strukturerat sätt att följa upp dessa kan vi tidigt identifiera och förebygga att olyckor uppstår.

Jan Salkert, arbetsmiljöchef Svevia

I syfte öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare har Svevia genomfört ett pilottest av en ny metod vid hinder på väg.

Att arbeta ensam innebär ofta stora risker. Som ett led i Svevias arbetsmiljöarbete har därför Säkerhetsappen tagits fram. Appen larmar automatiskt om man inte markerar att jobbet är utfört efter beräknad tid. Appen är framtagen av arbetsmiljöorganisationen på Svevia, men är fri att laddas ner av vem som helst. 

Swedavias bro, Landvetter

Genom nya idéer och ökad innovationskraft driver Svevia utveckling och förändring för en mer hållbar bransch.