Hållbarhet

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

20180815 Bordsjö. Svevia tankbeläggning. Foto: Markus Marcetic/Svevia

Goda relationer till och ansvar för vår omvärld
är en förutsättning för Svevias framgång

Ingen ska behöva riskera hälsan på arbetet. Vi har inte råd med annat än att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare samt säkra vägar för samhällets trafikanter

Vi har en fordonintensiv verksamhet - varje dag är över 2 600 fordon och maskiner i bruk i våra projekt. det gör att vi måste vara varsamma och effektiva med resurser, för att minimera utsläpp och avfall.

Svevia ska vara ett bolag att lita på. Det betyder att vi har hög integritet i alla relationer och motverkar alla former av korrupt beteende. Svevias fokus inom sunda affärer är inköp och leverantörer.

Att ha rätt medarbetare på rätt plats är avgörande för Svevias lönsamma tillväxt. Utmaningen är att attrahera och behålla nyckelkompetens i en bransch som präglas av hård konkurrens om de bästa.

Som första entreprenör i branschen har Svevia valt att använda vätgasdrivna väginspektionsbilar. Detta som ett led i arbetet för att minska beroendet av fossila bränslen.

Sedan 2018 driver Svevia sina tre största asfaltverk med fossilfritt bränsle. Omställningen betyder att de konverterade verken kommer att minska sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

I syfte öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare har Svevia genomfört ett pilottest av en ny metod vid hinder på väg.

Ensamarbete innebär ofta otrygghet och en ökad risk vid olyckor. Som första företag i branschen har Svevia därför lanserat en app som ska öka säkerheten för medarbetare som utför arbete på egen hand.

Swedavias bro, Landvetter

Genom nya idéer och ökad innovationskraft driver Svevia utveckling och förändring för en mer hållbar bransch.

Genom digitala lösningar utvecklar Svevia framtidens vägunderhåll.

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.