Hållbarhet

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Sop sug för minskad mängd farliga partiklar i luften. Foto: Eliott Eliott

Goda relationer till vår omvärld är en förutsättning för Svevias framgång

Miljö

Vi har en fordonintensiv verksamhet - varje dag är över 2 600 fordon och maskiner i bruk i våra projekt. det gör att vi måste vara varsamma och effektiva med resurser, för att minimera utsläpp och avfall.

Attraktiv arbetsgivare

Att ha rätt medarbetare på rätt plats är avgörande för Svevias lönsamma tillväxt. Utmaningen är att attrahera och behålla nyckelkompetens i en bransch som präglas av hård konkurrens om de bästa. Vi ska vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och våra insatser inriktas bland annat på ledarskap, intern utveckling och kommunikation.

Säkerhet

Ingen ska behöva riskera hälsan på arbetet. Vi har inte råd med annat än att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare samt säkra vägar för samhällets trafikanter

Sunda affärer

Svevia ska vara ett bolag att lita på. Det betyder att vi har hög integritet i alla relationer och motverkar alla former av korrupt beteende. Svevias fokus inom sunda affärer är inköp och leverantörer.

Hållbarhet i Svevia

För oss är det en självklarhet att värna om vår omvärld och framtida generationer. Allt vi gör, alla beslut vi tar och alla samarbeten vi initierar bygger på en övertygelse om hållbart företagande; att hela verksamheten, alla projekt och samtliga medarbetare är fullt ut integrerade med vårt hållbarhetsarbete. Samtidigt är vi en del av ett större sammanhang där vi tydligt kan bidra till ett bättre samhälle.

Svevias fyra fokusområden för hållbart företagande:


Attraktiv arbetsgivare

Vår framgång bygger på att vi kan locka till oss de bästa talangerna – att vi är en attraktiv arbetsgivare med stolta och engagerade medarbetare. Svevia är en arbetsplats som ska präglas av mångfald.

Säkerhet

Svevia ska ha branschens säkraste arbetsplatser och tryggaste trafikmiljöer. Vi sätter säkerheten först och arbetar systematiskt med att stärka säkerhetskulturen, både internt och hos underentreprenörer.

Miljö

Som entreprenör har vi ett stort miljöansvar. Vårt miljöarbete är främst fokuserat på att minska koldioxidutsläpp från asfalttillverkning och transporter. Vi arbetar också med livscykelanalyser och utvecklar vårt arbetssätt, vår resurshushållning och energieffektivitet.

Sunda affärer

Svevia ska vara ett företag att lita på och kännetecknas av hög etik. Vi ställer lika höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners. Inom området Sunda affärer arbetar vi utifrån perspektiven; leverantörer, underentreprenörer, kunder och medarbetare. Hur vi sköter våra inköp är centralt i arbetet.


Fyra fokusområden

Säkerhet, en del av Svevias löfte.

En del av Svevias löfte

Säkerhet och arbetsmiljö

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Erbjudande med miljötänk

Miljö Foto Patrick Trägårdh

Svevia befinner sig ständigt ute på landets vägar. Våra fordon, maskiner och asfaltverk står för en stor del av bolagets miljöpåverkan. Därför
fokuseras miljöarbetet på att effektivisera och minska ergianvändningen och koldioxidutsläppen.

Hög integritet

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners  skapar goda och långsiktiga realtioner.