Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Delårsrapport
1 januari - 30 juni 2019

 •  Orderingång 5 662 MSEK (5 518)

 • Orderstock 9 710 MSEK (9 303)

 • Nettoomsättning 3 667 MSEK (3 662)

 • Rörelseresultat -101 MSEK (291)

 • Resultat efter skatt -71 MSEK (285)

 • Operativt kassaflöde 26 MSEK (566)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Kommande finansiella rapporter

 • Bokslutskommuniké
  13 februari 2020
 • Årsredovisning
  mars 2020
Öppet hus Kalmar och Järfälla. Foto: Fredrik Schlyter

Välkommen att delta i offertgivning avseende revisionstjänster. Läs mer här.