Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Svevia i siffror


Jan - juni 2020

 • Orderingång 6 353 (5 662)

 • Orderstock 11 224 MSEK (9 710)

 • Nettoomsättning 3 617 MSEK (3 667)

 • Rörelseresultat 75 MSEK (-101)

 • Resultat efter skatt 45 MSEK (-71)

 • Operativt kassaflöde 68 MSEK (26)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Kommande finansiella rapporter

 • Årsredovisning:
  24 mars 2020
 • Årsstämma:
  28 april 2020
 • Delårsrapport januari-mars:
  28 april 2020
 • Delårsrapport januari-juni:
  15 juli 2020
 • Delårsrapport januari-september:
  22 oktober 2020