Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Svevia i siffror


Jan - sept 2020

 • Orderingång 7 557 (7 176)

 • Orderstock 10 387 MSEK (9 108)

 • Nettoomsättning 5 658 MSEK (5 784)

 • Rörelseresultat 213 MSEK (32)

 • Resultat efter skatt 154 MSEK (36)

 • Operativt kassaflöde 73 MSEK (-221)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Kommande finansiella rapporter

 • Bokslutskommuniké:
  5 februari 2021
 • Årsredovisning:
  mars 2021
 • Årsstämma:
  22 april 2021