Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Delårsrapport

1 januari - 30 september 2017

 • Orderingång 6 313 MSEK (6 201)
 • Orderstock 8 193 MSEK (7 706)
 • Nettoomsättning 5 285 MSEK (4 957)
 • Rörelseresultat 112 MSEK (373)
 • Resultat efter skatt 100 MSEK (302)
 • Operativt kassaflöde -49 MSEK (251)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Finansiell kalender

 • Årsredovisning
  21 mars 2017
 • Årsstämma
  24 april 2017
 • Delårsrapport jan-mar
  24 april 2017 
 • Delårsrapport jan-jun
  14 aug 2017
 • Delårsrapport jan-sep
  26 oktober 2017
 • Bokslutskommuniké feb 2018