Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Svevia i siffror


jan - dec 2020

  • Orderingång 8 661 (8 954)

  • Orderstock 9 015MSEK (8 488)

  • Nettoomsättning 8 135 MSEK (8 181)

  • Rörelseresultat 338 MSEK (202)

  • Resultat efter skatt 272 MSEK (172)

  • Operativt kassaflöde 210 MSEK (63)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Kommande finansiella rapporter

  • Årsstämma:
    22 april 2021