Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Delårsrapport 1 januari - 30 september

 •  Orderingång 6 671 MSEK (6 313)

 • Orderstock 8 249 MSEK (8 193)

 • Nettoomsättning 5 869 MSEK (5 285)

 • Rörelseresultat 439 MSEK (112)

 • Resultat efter skatt 411 MSEK (100)

 • Operativt kassaflöde 173 MSEK (- 49)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Finansiell kalender

 • Årsstämma
  25 april 2018
 • Delårsrapport jan-mar
  26 april 2018 
 • Delårsrapport jan-jun
  13 aug 2018
 • Delårsrapport jan-sep
  26 oktober 2018
 • Bokslutskommuniké feb 2019