Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Delårsrapport
1 januari - 31 mars 2019

 •  Orderingång 3 166 MSEK (2 529)

 • Orderstock 9 286 MSEK (8 407)

 • Nettoomsättning 1 597 MSEK (1 569)

 • Rörelseresultat -49 MSEK (5)

 • Resultat efter skatt -36 MSEK (7)

 • Operativt kassaflöde 203 MSEK (282)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Finansiell kalender

 • Årsredovisning
  21 mars 2019
 • Årsstämma
  25 april 2019
 • Delårsrapport jan-mar
  26 april 2019 
 • Delårsrapport jan-jun
  13 aug 2019