Styrelse

Torbjörn Torell Foto: Michael Dubois
Mats O. Paulsson
Ordförande, invald 2020

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Caverion OY
Eleda Acquisition AB, Nordisk Byggteknik AB.
Ledamot Nordic Waterproofing AS, AB Brösarps Grus & Torrbruk

Arbetslivserfarenhet: Vd (interimsuppdrag) Eleda Acquisition AB, BTH Bygg AB och GDL Transport AB. Vd Bravida, Strabag Scandinavia AB och Peab Industri AB.

Anders Elfner Foto: Michael Dubois
Lars Erik Fredriksson
Ledamot, invald 2018

Född: 1964

Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet: företagsekonomi, matematik och datavetenskap. Inriktning redovisning och finansanalys

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Arlandabanan Infrastructure AB, EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock) samt ordförande i OECD Working Party ion State Ownership and Privatisation Practices.

Arbetslivserfarenhet: Bolagsförvaltare enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet. Tidigare ansvarig för research & IT, CV Search AB, Stockholm. Skattehandläggare och specialist, Skattemyndigheten Uppsala. 

Petter Eiken
Göran Landgren
Ledamot, invald 2020

Född: 1956

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Ledamot Llentab AB

Arbetslivserfarenhet: Ylga AB konsult. Flera ledande chefsbefattningar inom NCC koncernen.

Anders Elfner Foto: Michael Dubois
Anna-Stina Nordmark Nilsson
Ledamot, invald 2017

Född: 1956

Utbildning: Civilekonom, juridik samt företagsekonomi

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveaskog AB, Sveaskog Förvaltnings AB, ledamot, Lunet AB, ledamot, Dedicare AB och Läkemedelsskadenämnden. Ägare
och styrelseledamot Regina AB.

Arbetslivserfarenhet: Vd Lulebo AB. Tidigare vd
Företagarna Sverige AB. Vägdirektör Norrbotten och Västerbotten Vägverket. Auktoriserad revisor. Hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting. Landstingsdirektör Norrbottens läns landsting. Vd Piteå Tidningen.

Michael Thoren Foto Maria Rosenlof
Carina Olson
Ledamot, invald 2018

Födelseår: 1965

Utbildning: Civilekonom samt MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Adjungerad ledamot i Praktikertjänsts styrelses revisionskommitté.

Arbetslivserfarenhet: vice vd samt ekonomi- och finansdirektör Praktikertjänst AB. Tidigare CFO på Södra skogsägarna ekonomisk förening. CFO för olika affärsområden inom Södra. Ett antal ledande ekonomibefattningar inom ABB.

Svein Gunnberg Foto: Michael Dubois
Andreas Regnell
Ledamot, invald 2017

Född: 1966

Utbildning: Stockholm School of Economics (SSE), Major in Finance, Citicorp Institute for Global Finance, New York

Övriga uppdrag:  Styrelseordförande i Hybrit Development AB. Ledamot RISE Forskningsråd.

Arbetslivserfarenhet: SVP Strategic Development
Vattenfall AB. 1992–2010 The Boston Consulting
Group, Managing Director and Senior Partner,
Nordic Region.

Charlotte Bergman
Jeanette Reuterskiöld
Ledamot, invald 2021

Född: 1974

Utbildning: Högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik med inriktning -
produktion och projektledning. Mälardalens Högskola, Västerås

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Sweden Green Building Council, Gunnar Nordfeldt AB, och HRM affärsutveckling AB. Styrelseledamot Semcon AB.

Arbetslivserfarenhet: Partner och vd för HRM Affärsutveckling AB samt vd och ägare för Reuteros AB. Tidigare konsult och strategisk rådgivare för Gunnar Nordfeldt AB, affärsområdesansvarig inom WSP Sverige AB och CEO i Arcona AB och Hifab Group AB. Tidigare verksam som arbetschef och projektledare inom AB CJ Björnberg.

Dennis Scherman Foto: Michael Dubois
Oscar Burlin
Ledamot, arbetstagarrepresentant

SACO, utsedd 2020

Född: 1988

Utbildning: Civilingenjörsutbildning, Kvalitetsutveckling, Luleå tekniska universitet.

Övriga uppdrag: Ordförande SACO Svevia. Ideella föreningar och organisationer.

Arbetslivserfarenhet: Olika befattningar i Svevia.

Olle Öberg Foto: Michael Dubois
Thomas Skoog
Ledamot, arbetstagarrepresentant

SEKO, utsedd 2014

Födelseår: 1960

Utbildning: Grundskola

Arbetslivserfarenhet: Entreprenadbranschen, olika befattningar i Svevia och Vägverket.

Charlotte sandström Foto: Michael Dubois
Håkan Dermark
Suppleant, arbetstagarrepresentant

SEKO, utsedd 2020

Födelseår: 1966

Utbildning: Gymnasium, Bygg och Anläggning

Arbetslivserfarenhet: Entreprenadbranschen, olika befattningar i Svevia och Vägverket.