Styrelse

Torbjörn Torell Foto: Michael Dubois
Olof Ehrlén
Ordförande, invald 2013

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Instalco
Intressenter AB. Rådgivare FSN Capital.

Arbetslivserfarenhet: 38 år i NCC-koncernen, senaste åren som Vd och koncernchef

Charlotte Bergman
Charlotte Bergman
Ledamot, invald 2016

Född: 1963

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sandbäckens AB, Anders J Ahlström Holding/Fastighets AB,
FastPartner AB, ELU Konsult AB.

Arbetslivserfarenhet: Vd ELU konsult AB. Tidigare vd Strängbetong, Affärsområdeschef KF Fastigheter. Flera chefsbefattningar inom NCC-koncernen.

Petter Eiken
Petter Eiken
Ledamot, invald 2016

Född: 1955

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag:  Divisionschef Bane NOR.
Styrelseordförande RISA A/S. Diverse interna
styrelseuppdrag i Bane NOR Eiendom. Styrelseuppdrag i egna familjeföretag (Pelican A/S, Mangahouse).

Arbetslivserfarenhet:  vVD Veidekke ASA. Vd Skanska Norge AS. vVD Skanskaverige AB, ROM Eiendom. Bane NOR.

Anders Elfner Foto: Michael Dubois
Marie Hallander Larsson
Ledamot, invald 2013

Född: 1961

Utbildning: Marknadsekonom, Fil kand psykologi/pedagogik

Arbetslivserfarenhet: HR-direktör Akademiska
Hus. Personaldirektör Försäkringskassan.
Chef Kompetensutveckling Pharmaciakoncernen.
Personaldirektör Scandic Hotels AB, Posten AB,
Wedins Skor & Accessoarer AB och Swedbank AB.
Vd Empower Group Sweden.

Anna-Jeanette Larnelius
Anna-Jeanette Larnelius
Ledamot, invald 2016

Född: 1961

Utbildning: Civilingenjör, MBA Management.

Övriga uppdrag: Medlem i Anläggningsforums
beredningsgrupp och STD anläggningsgrupp.
Suppleant i JLow Consulting AB.

Arbetslivserfarenhet: vVD och affärsområdeschef
i Norconsult AB. Affärsutvecklare, regionchef,
avdelningschef, projektchef, uppdragsledare och
kvalitetschef inom teknikkonsultbranschen.

Anders Elfner Foto: Michael Dubois
Anna-Stina Nordmark Nilsson
Ledamot, invald 2017

Född: 1956

Utbildning: Civilekonom, juridik samt företagsekonomi

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveaskog AB, Sveaskog Förvaltnings AB, ledamot, Lunet AB, ledamot, Dedicare AB och Läkemedelsskadenämnden. Ägare
och styrelseledamot Regina AB.

Arbetslivserfarenhet: Vd Lulebo AB. Tidigare vd
Företagarna Sverige AB. Vägdirektör Norrbotten och Västerbotten Vägverket. Auktoriserad revisor. Hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting. Landstingsdirektör Norrbottens läns landsting. Vd Piteå Tidningen.

Svein Gunnberg Foto: Michael Dubois
Andreas Regnell
Ledamot, invald 2017

Född: 1966

Utbildning: Stockholm School of Economics (SSE), Major in Finance, Citicorp Institute for Global Finance, New York

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot Northvolt AB
och Hybrit AB. Ledamot RISE Forskningsråd.

Arbetslivserfarenhet: SVP Strategic Development
Vattenfall AB. 1992–2010 The Boston Consulting
Group, Managing Director and Senior Partner,
Nordic Region.

Michael Thoren Foto Maria Rosenlof
Michael Thorén
Ledamot, invald 2015

Födelseår: 1969

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseledamot SJ AB och
Metria AB.

Arbetslivserfarenhet: Analytiker ABN/Amro Bank, projektansvarig Retriva Kredit.

Charlotte sandström Foto: Michael Dubois
Moody Israelsson
Ledamot, arbetstagarrepresentant

SEKO, utsedd 2008

Födelseår: 1954

Utbildning: Gymnasium

Övriga uppdrag: Ordförande i SEKO-Svevia.

Arbetslivserfarenhet: Olika befattningar i Svevia och Vägverket.

Dennis Scherman Foto: Michael Dubois
Tommy Lovened
Ledamot, arbetstagarrepresentant

SACO, utsedd 2013

Född: 1953

Utbildning: Tekniskt gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Olika befattningar i Svevia och Vägverket.

Olle Öberg Foto: Michael Dubois
Thomas Skoog
Suppleant, arbetstagarrepresentant

SEKO, utsedd 2014

Födelseår: 1960

Utbildning: Grundskola

Arbetslivserfarenhet: Entreprenadbranschen, olika befattningar i Svevia och Vägverket.