Ledning

Anders Elfner Foto: Michael Dubois
Anders Gustafsson
Vd och koncernchef

Födelseår: 1972

Anställd i Svevia: 2013

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen samt MBA från Stockholms universitet

Arbetslivserfarenhet: Chef division Beläggning Svevia, Avdelnings-. affärs- och platschef i NCC-koncernen.

190412 Solna. Tobias Bjurling, CFO, Svevia AB
Tobias Bjurling
CFO

Födelseår: 1972

Anställd i Svevia: 2019

Utbildning: Magisterexamen från Uppsala universitet med inriktning redovisning och räkenskapsanalys

Arbetslivserfarenhet: Gedigen bakgrund inom revision på PwC samt lång erfarenhet från ledande ekonomibefattningar i NCC- och Bonavakoncernen

Erik Boman Foto: Michael Dubois
Erik Boman
Chefsjurist

Födelseår: 1970

Anställd i Svevia: 2012

Utbildning:Gymnasieingenjör, Jur. kand.

Övriga uppdrag: Byggandets kontraktskommitté - BKK, ordförande Arriba Byggnad AB

Arbetslivserfarenhet: NCC AB, domstolar


Per Höglund är divisionschef för Svevias anläggningsverksamhet
Per Höglund
Divisionschef Anläggning

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 2018

Utbildning:
Fyraårigt tekniskt gymnasium

Arbetslivserfarenhet: Division Manager stone materials, regionchef NCC Roads. Avdelnings- och arbetschef NCC Construction.

Porträtt på Tomas Johansson, chef på division Beläggning, Svevia
Tomas Johansson
Divisionschef Industri

Födelseår: 1967

Anställd i Svevia: 2017

Utbildning: Gymnasieingenjör, Skanska Talent Executive Program

Övriga uppdrag: Ledamot Sveriges Bergmaterialindustri

Arbetslivserfarenhet: Flera chefsbefattningar i Skanska, senast som regionchef, chef byggledning Vägverket Konsult (2003-2004).

Charlotte sandström Foto: Michael Dubois
Charlotte Sandström
Kommunikationschef

Födelseår: 1957

Anställd i Svevia: 2003

Utbildning: DIHM Information

Arbetslivserfarenhet: Informationschef, redaktör, informatör Vägverket Produktion, informatör Skanska Sverige AB, PR-konsult Jerry Bergström AB, informationschef Hercules Grundläggning AB informatör NCC AB

Pia Lenkel Foto: Michael Dubois
Elisabet Wretskog
HR-chef (tf)

Födelseår: 1971

Anställd i Svevia: 2014

Utbildning: Kandidatexamen Uppsala universitet, Linjen för personal och arbetslivsfrågor

Arbetslivserfarenhet: Chef HR-strategi och affärsstöd samt Kompetensutvecklingschef Svevia, HR Business Partner: Coor, Ingram Micro samt Frösunda omsorg

Dennis Scherman Foto: Michael Dubois
Olle Öberg
Divisionschef Drift

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 1986

Utbildning: Gymnasieingenjör

Arbetslivserfarenhet: Regionchef Svevia, avdelnings-, arbets- och platschef Vägverket Produktion