Ledning

Anders Elfner Foto: Michael Dubois
Anders Gustafsson
Vd och koncernchef

Födelseår: 1972

Anställd i Svevia: 2013

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen samt MBA från Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet: Chef division Beläggning Svevia, Avdelnings-. affärs- och platschef NCC AB,

Erik Boman Foto: Michael Dubois
Erik Boman
Chefsjurist och chef Specialverksamheter

Födelseår: 1970

Anställd i Svevia: 2012

Utbildning:Gymnasieingenjör, Jur. kand.

Övriga uppdrag: Byggandets kontraktskommitté - BKK, ordförande Arriba Byggnad AB

Arbetslivserfarenhet: NCC AB, domstolar


Emil Dahlin Foto: Michael Dubois
Emil Dahlin
Chef Digital Affärsutveckling och IT

Födelseår: 1974

Anställd i Svevia: 2012  

Utbildning: Systemingenjör, IHM Master in Management

Arbetslivserfarenhet: Nordisk chef IT  Infrastruktur  och Programkontor PostNord AB, IT driftchef Posten AB


Pia Lenkel Foto: Michael Dubois
Pia Lenkel
Chef Human Resources

Födelseår: 1963

Anställd i Svevia: 2007

Utbildning: Socionom

Arbetslivserfarenhet: HR Manager Ericsson AB, HR-specialist Telenordia AB, PA-konsult Luftfartsverket, Arlanda och Bromma flygplats, personalsekreterare Miljöförvaltningen, Stockholm Stad, ekonomiassistent och lönehantering Gislaved Scandplast AB

190412 Solna. Tobias Bjurling, CFO, Svevia AB
Tobias Bjurling (Tillträder kvartal 3, 2019)
Chef Ekonomi och Finans

Födelseår: 1972

Anställd i Svevia: 2019

Utbildning: Magisterexamen från Uppsala universitet med inriktning redovisning och räkenskapsanalys

Arbetslivserfarenhet: Gedigen bakgrund inom revision på PwC samt lång erfarenhet från ledande ekonomibefattningar i NCC- och Bonavakoncernen

Dennis Scherman Foto: Michael Dubois
Olle Öberg
Chef divison Drift

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 1986

Utbildning: Gymnasieingenjör

Arbetslivserfarenhet: Regionchef Svevia, avdelnings-, arbets- och platschef Vägverket Produktion

Charlotte sandström Foto: Michael Dubois
Charlotte Sandström
Chef Kommunikation

Födelseår: 1957

Anställd i Svevia: 2003

Utbildning: DIHM Information

Arbetslivserfarenhet: Informationschef, redaktör, informatör Vägverket Produktion, informatör Skanska Sverige AB, PR-konsult Jerry Bergström AB, informationschef Hercules Grundläggning AB informatör NCC AB

Porträtt på Tomas Johansson, chef på division Beläggning, Svevia
Tomas Johansson
Chef division Beläggning

Födelseår: 1967

Anställd i Svevia: 2017

Utbildning: Gymnasieingenjör, Skanska Talent Executive Program

Övriga uppdrag: Ledamot Sveriges Bergmaterialindustri

Arbetslivserfarenhet: Flera chefsbefattningar i Skanska, senast som regionchef, chef byggledning Vägverket Konsult (2003-2004).

Per Höglund är divisionschef för Svevias anläggningsverksamhet
Per Höglund
Chef division Anläggning

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 2018

Utbildning:
Fyraårigt tekniskt gymnasium

Arbetslivserfarenhet: Division Manager stone materials, regionchef NCC Roads. Avdelnings- och arbetschef NCC Construction.