Specialist på vägar och infrastruktur

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. 

Vi bygger vägar och infrastruktur.

Vi ska vara bäst på det vi gör

Kund

Vi underlättar våra kunders vardag genom att erbjuda hög service, från anbud till färdigt uppdrag. Svevia är en trygg partner för sunda och professionella affärer.

Specialisering

Vi ska alltid vara bäst på det vi gör, därför har vi valt att fokusera på Svevias kärnverksamhet; att bygga och sköta vägar och infrastruktur.

Operationell effektivitet

Med enhetliga, innovativa och effektiva metoder och processer erbjuder vi våra kunder produkter och tjänster med hög kvalitet till lägre kostnad.

Medarbetare

Vår framgång bygger på förmågan att behålla, engagera, utveckla och rekrytera medarbetare. Jämställdhet och mångfald bland våra medarbetare bidrar till framgångsrika projekt. 

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.

Ansvarsfullt företagande

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh

Vårt agerande är avgörande för Svevias möjlighet att verka. Att vi sköter verksamheten på ett i alla avseenden ansvarsfullt sätt är en
förutsättning för goda relationer till våra kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter och därmed för Svevias framgång.

Så styrs Svevia

Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Solna. Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen, men även från statens ägarpolicy och svenska koden för bolagsstyrning.

Svevia i siffror

Finansiell information

Välkommen att ta del av Svevias finansiella rapporter. Här hittar du även vår finansiella kalender, bokslutskommuniké och pressmeddelanden.

Vår kärnverksamhet

Svevias organistion Foto Patrick Trägårdh

Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige. Verksamheten är indelad i divisioner: Drift, Anläggning, Industri och dotterbolaget Arento.

Det var en gång

Svevias historia

Svevia bildades den 1 januari 2009 som ett fristående statligt bolag. Innan dess verkade vi i många år under namnet Vägverket Produktion, en produktionsavdelning i myndigheten Vägverket (nuvarande Trafikverket).