Specialist på infrastruktur

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. 

Vi bygger vägar och infrastruktur.

Vi ska vara bäst på det vi gör

Specialisering

Vi ska alltid vara bäst på det vi gör, därför har vi valt att fokusera på Svevias kärnverksamhet; att bygga och sköta vägar och infrastruktur.

Affärsmässighet

Våra kundrelationer ska präglas av affärsmässighet och pålitlighet. Vi ska ha lönsamma projekt och nöjda kunder. Jämställdhet och mångfald bland våra medarbetare bidrar till framgångsrika projekt.  

Operationell effektivitet

Med enhetliga och effektiva metoder och processer erbjuder vi våra kunder produkter och tjänster med hög kvalitet till lägre kostnad.

Omfamna kunden

Vi underlättar våra kunders vardag genom att erbjuda hög service, från anbud till färdigt uppdrag. Svevia är en trygg partner för sunda och professionella affärer.

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.

Ansvarsfullt företagande

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh

Vårt agerande är avgörande för Svevias möjlighet att verka. Att vi sköter verksamheten på ett i alla avseenden ansvarsfullt sätt är en
förutsättning för goda relationer till våra kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter och därmed för Svevias framgång.

Så styrs Svevia

Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Solna. Svevias ambition är att efterleva de principer som uttrycks i aktiebolagslagen,
Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska statens ägarpolicy.

Svevia i siffror

Finansiell information

Välkommen att ta del av Svevias finansiella rapporter. Här hittar du även vår finansiella kalender, bokslutskommuniké och pressmeddelanden.

Vår kärnverksamhet

Svevias organistion Foto Patrick Trägårdh

Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige. Verksamheten är indelad i divisioner: Drift, Anläggning, Beläggning, Maskin och Fastighet.

Det var en gång

Svevias historia

Svevia bildades den 1 januari 2009 som ett fristående statligt bolag. Innan dess verkade vi i många år under namnet Vägverket Produktion, en produktionsavdelning i myndigheten Vägverket (nuvarande Trafikverket).