Svevias personaltidning nominerad till Publishingpriset

För tredje året i rad är Svevias personaltidning Vi på väg nominerad till Publishingpriset i kategorin personaltidningar.

- Att för tredje året i rad ligga på topp fem i den här tävlingen visar att det går att berätta om Svevias uppdrag på ett attraktiv och spännande sätt om och om igen, säger Annika Enström, redaktör för tidningen.

Vi på väg kommer ut fem gånger per år och har som uppdrag att skapa stolthet, delaktighet och vi-känsla bland Svevias medarbetare.

- Jag vill att varje nummer av Vi på väg ska spegla det som är Svevias verkliga själ, uppdragen och kollegorna som arbetar ute i uppdragen.

- Samtidigt är över hälften av medarbetarna på Svevia yrkesarbetare med få tillfällen att ta del av den interna informationen i digitala kanaler. För dem är Vi på väg en viktig källa till information om vad som sker i företaget.

Publishingpriset är en årlig jurybedömd tävling för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker. Publishingpriset är fristående från branschens organisationer och en heltäckande kommunikationstävling. Om ett budskap ska nå fram, krävs så mycket mer än god design. För tryckta produkter bedömer Publishingprisets jury också textinnehåll, visuellt innehåll samt fysiskt utförande.

Vem som vinner tillkännages i början på november.

Alla nummer av Svevias personaltidning Vi på väg hittar du här

För mer information

Kontaktperson: Charlotte Sandström, chef Kommunikation och varumärke, Svevia. Tfn: 08- 404 10 95

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 1800 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.