Svevia om coronaviruset­ - så tar vi ansvar


Som Sveriges ledande vägentreprenör fyller Svevia en viktig samhällsfunktion då ett av våra viktigaste uppdrag är att se till att våra vägar är säkra och framkomliga.

På över hundra platser, över hela Sverige, arbetar våra 2 000 medarbetare för att människor ska kunna komma fram. Vi känner ett stort ansvar att hålla vägar, gator, cykelvägar och trottoarer säkra och framkomliga både under denna svåra tid och i den tid som följer. Därför fortsätter vi med våra uppdrag på ett ansvarsfullt sätt och med största omtanke om våra medarbetares, kunders, samarbetspartners, underentreprenörers och andra människors hälsa. Utan säkra och framkomliga vägar stannar Sverige.

Svevias utgångspunkt för begränsning av smittspridning är att vi noggrant följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter och organisationer. Utifrån givna rekommendationer anpassar vi löpande vår verksamhet för att värna om våra medarbetares hälsa samt för att ta vårt ansvar som en viktig aktör i samhället.

I praktiken innebär det att vi uppmanar och möjliggör för våra medarbetare att följa myndigheternas rekommendationer. Detta samtidigt som vi säkerställer att vi har en beredskap för förändringar som kan ha påverkan på vår leverans.

Vi har en utmanande tid framför oss men tillsammans tar vi ansvar – som bolag, medarbetare och medborgare.

Anders Gustafsson
Vd och koncernchef
Svevia AB

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95