Prisändring på stenmaterial på grund av lagändring


I juni 2019 togs ett riksdagsbeslut som innebär att rätten till skattebefrielse för diesel som används i ballastproduktion avskaffas. Lagändringen är kopplad till regeringens höjning av energiskatter (1994:1776). För Svevia innebär lagändringen en höjning av produktionskostnaden och av den anledningen behöver vi revidera våra priser på ballast.

Prishöjningen gäller från och med den 1 oktober 2019 och medför att makadam och grus höjs med 4 kronor per ton. Priset för samkross så som bär- och förstärkningslager kommer att höjas med 2 kronor per ton. Lokala variationer kan dock förekomma.

Vi beklagar de prisändringar som lagändringen medför och hoppas på er förståelse. Kontakta din lokala ballastanläggning för mer information.

 

Här hittar du Svevias krossanläggningar

För mer information, kontakta din lokala ballast-anläggning