Publicerad 2020-06-10

​Svevia bygger för ökad trafiksäkerhet mellan Boasjön och Annerstad

Riksväg 25 sträcker sig från Halmstad till Kalmar. Nu ska Svevia på uppdrag av Trafikverket bygga om sträckan mellan Boasjön och Annerstad för att öka trafiksäkerheten.

– Sträckan har varit olycksdrabbad. När vi nu bygger om den så blir det en mer modern och säker trafiklösning med ett vajerräcke som separerar körfälten. Det blir inte genomgående en så kallad 2+1 väg. Längs några sträckor kommer det fortsatt vara ett körfält i båda riktningarna. I uppdraget ingår även viltstängsel, parallellvägar samt att göra anpassningar för att minska antalet in- och utfarter och att undanröja fasta hinder som till exempel träd eller stenar vid sidan av vägen, säger Mats Johansson, Svevia.

Svevia ska också asfaltera och måla vägmarkering på den nyanlagda, ombyggda vägsträckan. Totalt är det 11 kilometer väg som ska byggas om. Delar av sträckan passerar områden med dålig bärighet. Där kommer det att behöva grävas ur ordentligt för att kunna skapa en stabil vägkonstruktion. Framkomligheten kommer att påverkas under projektet.

– Att skapa stabilitet i mark med dålig bärighet är alltid en anläggningsteknisk utmaning. En annan slags utmaning är att under ombyggnationen trygga säkerheten för både trafikanterna och för oss som har vägen som arbetsplats. Det måste vara säkert att arbeta på och vid vägen. Under projektets gång kommer vi därför att behöva begränsa trafikflödet med trafikanordningar och även sänka hastigheten, säger Mats Johansson, Svevia.

Röjningsarbete kommer att starta i juni men själva byggprocessen är planerad till efter semestern. Hela projektet ska vara klart i november 2021. Kontraktet är värt 105 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Mats Johansson, projektchef Anläggning Malmö, Svevia, tfn; 070-323 71 64

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 1900 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 8,2 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.