Publicerad 2020-05-19

​Svevia förbättrar vägen mellan Sattajärvi och Pajala

Under två somrar ska Svevia på uppdrag av Trafikverket utföra vägarbete i form av förbättringsåtgärder på väg 392 mellan Sattajärvi och Pajala. Projektet kommer att starta under juni och planeras vara helt klart och besiktat i september nästa år.

– Förbättringen är efterlängtad av alla oss som använder den. Den trafikeras framförallt av pendlare men också av godstrafik från kusten. De flesta fisktransporterna från Nordnorge tar också den här vägen. När åtgärderna är avslutade kommer vägen att vara mer bekväm att köra på. Och viktigaste av allt; den kommer att vara mer trafiksäker, säger Robert Nyhlén, Svevia.

Vägsträckan är 20 kilometer lång och har inte åtgärdats på flera år. Den är hårt sliten av trafik och tjälskador.

– Vi kommer att fräsa upp asfalten och uppdatera hela sträckans bärlager, det är den översta delen av hela vägkonstruktionen som bär upp asfaltbeläggningen. Samtidigt som vi arbetar oss framåt på sträckan kommer vi också att se över diken, slänter och alla vägtrummor där vissa kommer att behöva bytas ut. Avslutningsvis lägger vi på en asfalt och målar vägmarkeringar.

Vägarbetet som startar i orterna Pajala och Sattajärvi kommer stundvis att påverka framkomligheten.

– När vägnätet är glest som det är här i Norrbotten finns det sällan alternativa vägar att välja för trafikanterna. Vi är angelägna om att de tryggt och säkert ska kunna passera förbi våra arbeten samtidigt som vi måste trygga arbetsmiljön för de som sitter i arbetsmaskinerna och för våra medarbetare på vägen. Det betyder att vi både kommer att behöva sänka hastigheten på den sträckan där vi arbetar och att ställa upp trafikanordningar som delvis begränsar körytan. Det ska vara tryggt att arbeta på och vid vägen.

Projektet beräknas pågå under två år med uppehåll under vintersäsongen. Allt ska vara klart under september 2021. Kontraktet är värt cirka 35 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Robert Nyhlén, arbetschef Norrbotten, Svevia, tfn; 0920 – 23 62 47

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 1900 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 8,2 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.