Publicerad 2018-08-23

Svevia bygger stadsgata genom Sundsvall

Den sträcka som tidigare var E4 genom Sundsvall ska byggas om. Från europaväg till stadsgata. Första etappen av ombyggnationen ska utföras av Svevia.

– Vår etapp är på drygt en kilometer. Hela sträckan som ska byggas om är cirka 2,5 kilometer. Genom ombyggnationen frigörs det utrymme för nya centrala exploateringsområden och en bred väg som tidigare var en europaväg ska bli en stadsgata. Så när allt är klart kommer det att bli en helt annan upplevelse att köra här, säger Magnus Skoglund, Svevia.

Svevias etapp sträcker sig från trafikplats E4 Skönsberg och fram till Selångersån. Inom uppdraget för ombyggnationen ingår spontning, stödmur, ny korsning med trafikljus, en rondell, ledningsarbete, återställningsarbeten och avslutningsvis asfaltering. Under projekteringen upptäcktes föroreningar i marken där det senare planeras bostäder så Svevias specialister på marksanering utför även provtagning av marken och omhändertar de förorenade massor för deponi.

Projektet startade innan sommaren och ska vara färdigställt under hösten 2019. Anbudet är värt cirka 100 miljoner kronor

För ytterligare information kontakta:

Magnus Skoglund, arbetschef, Svevia, tfn; 0611 – 442 24

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.