Publicerad 2018-08-20

Svevia får förtroendet för underhåll av Örebros gator

Örebro kommun har valt att teckna ett ramavtal med Svevia för löpande beläggningsunderhåll av kommunens gator samt gång- och cykelvägar.

Uppdraget omfattar Örebro stad men även kommunens tätorter Garphyttan, Hovsta, Järle, Ervalla, Ölmbrotorp, Marieberg, Odensbacken, Vintrosa, Glanshammar, Latorp, Närkes Kil, Stora Mellösa, Brevens Bruk, Kilsmo, Hampetorp och Ekeby Almby.

– I kommuner pågår det en ständig utveckling som gör att vägnätet påverkas av grävningsarbeten. Det kan vara fiberkablar som ska grävas ner eller att VA-ledningar behöver repareras. När det arbetet är klart är det vårt jobb att återställa vägen och lägga på ny asfalt, säger Anders Ficks, Svevia.

Förutom återställningsarbeten kan även uppdrag för nyasfaltering och löpande förbättringsåtgärder ingå. Avtalet som är ett ramavtal gäller för 2018 med möjlighet till förlängning under 2019 och har en uppskattad ordervolym på cirka 24 miljoner kronor.

– Svevia är en av de största aktörerna på de statliga vägarna. Att vi nu vinner framgång i allt fler kommuner är en följd av en medveten satsning på den kommunala och privata marknaden.

För ytterligare information kontakta: Anders Ficks, Svevia, tfn: 070 – 358 68 03

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.