Publicerad 2018-07-02

Svevia anlägger vägar till vindkraftverk i Härnösand

På Spjutåsberget i Härnösand kommer Svevia på uppdrag av Härnösand Energi och Miljö AB att bygga vägar och gjuta fundament till två nya vindkraftverk som ska resas.

Att vindförhållandena på berget gör det till en bra placering av vindkraftverk har länge varit känt. Nu har Svevia fått uppdraget av HEMAB, Härnösand Energi och miljö AB, att gjuta de fundament som vindkraftverken ska stå på och bygga de vägar som behövs för att kunna färdigställa projektet och sedan kunna underhålla verken.

– Vårt uppdrag är att i obruten terräng bryta de vägar som behövs för att kunna anlägga vindkraftverket på berget. Vägarna kommer att anslutas till befintliga skogsvägar så långt det går. Innan vägarna kan börja byggas måste skogen röjas, berättar Magnus Skoglund, Svevia.

De två vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd på 180 meter och tillsammans ge en årlig energiproduktion på cirka 23-28 GWh.

Projektet startar i augusti. Svevias del av projektet ska vara slutfört i mars år 2019. Anbudet är värt cirka 10 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta: Magnus Skoglund, arbetschef, Svevia, tfn: 0611-442 24

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.