Brittiska specialister intresserade av digitaliserat vägunderhåll


På en stor konferens i Storbritannien kommer Svevias Andreas Bäckström, Division Drift, att föreläsa om digitalisering av vintervägunderhåll. Konferensen, Cold Comfort, är ett årligt återkommande event som samlar gräddan av Storbritanniens infrastrukturspecialister och pågår mellan den 16 och 17 maj.

Föreläsningen kommer att handla om det FoI-projekt som Svevia driver för att med digital teknik skapa ett beslutstödsystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan. Syftet med projektet är att med dynamisk vägbeskaffenhetsinformation skapa förutsättningar för dynamiska åtgärder för en mer produktiv vinterväghållning. Detta genom att integrera data från vädertjänst i redan befintliga GPS- lednings- och uppföljningssystem. Även frågor beträffande saltbehov besvaras genom systemen.

Projektet som har drivits i flera faser har utvecklats i takt med insikter under projektets gång och i takt med den digitala teknikutvecklingens frammarsch.

För närvarande ligger fokus på Prognosstyrd dynamisk ruttoptimering och automatiserad saltgiva. Implementering och tester har utförts i nära samarbete med Svevias driftorganisation i Blekinge.

Potentialen i prognosstyrd vägdrift är stor och finns både i det operativa arbetet, för ekonomi, miljö, arbetsmiljö men också för att långsiktigt minska samhällskostnaderna för drift och underhåll av vägar.

  • Ekonomi: Minskade maskintimmar, saltförbrukning och inlärningstid för rutter och saltningsmanövrering.

  • Miljö: Minskat avgasutsläpp och saltanvändande.

  • Framkomlighet: Bättre kvalité gynnar framkomlighet och därmed också trafikantens upplevelse.

  • Kvalitet: Detaljerade vägväderprognos skapar förutsättningar för kvalitetssäkrade produktionsinsatser.

  • Trafiksäkerhet: Maskinförarnas fokus kan läggas på omgivande trafikanter istället för manövrering av saltspridare.

  • Arbetsmiljö: Högre automatiseringsgrad och förarstöd leder till minskad stress för maskinförare. Beredskapshavare får kvalificerat beslutsstöd för ökad trygghet i avgörande beslut.

  • Kundhjälp: Vi hjälper våra kunder att realisera stora besparingar av samhällskostnader

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra ca 1800 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.