Av Jesper Bergman den 11 mars, 2020

Ett gäng (o)vanliga dagar

Hej igen! Det är nu dags för mig, Jesper, att skriva ytterligare ett inlägg på traineebloggen, tillika mitt sista. Temat för detta inlägg kommer att vara olika dagar under våren. Det vill säga ett axplock av min tid som kunskapsjagande trainee och min tid som verksamhetsutvecklare.

Men först några ord om min roll på Verksamhetsutveckling – Beläggning för att påminna er om vad jag arbetar med. I min roll på Verksamhetsutveckling sitter jag i en central divisionsstab. I den här rollen möter jag och tillsammans med mina kollegor ständigt nya utmaningar. Vi är stöd ett till organisationen i frågor kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö, IT och marknad m.m. Detta innebär att vi stöttar i så väl vardagliga utmaningar som att driva framtidsutvecklande projekt.

Asfaltskolan

En morgon i Eskilstuna påväg till en femdagars kurs om asfalt på Asfaltskolan.

välTANKad på kunskap

Ett par dagar i Januari spenderade jag med Björn som är entreprenadingenjör och jobbar med tankbeläggnignar. Björn sitter allt som oftast brevid mig på kontoret i Solna. Den perfekta kollegan att ta rygg på för att lära mig mer om vad vi gör på Svevia!

Vad är då tankbeläggningar undrar ni? Tankbeläggning är en typ av beläggning som används för det inte lika trafikerade vägnätet. Den stora skillnaden mot koventionell asfalt är att bindemedel (bitumen) och stenmaterial blandas på vägen istället för i asfaltverket.

Med Björn, tankbeläggningars arbetschef Claes och arbetsledare Hakka fick jag vara med och räkna anbud för ett antal län. Det är många olika parametrar att ta hänsyn till när ens arbetsplats är 447 435 km². Bland annat är produktionsfönstret för att lägga asfalt i vissa delar av landet väldigt snävt med hänsyn till tillexempel tjäle och luftfuktighet.

Veckan därpå följde jag med Björn på ett kundbesök hos en vägförening i Stenhamra utanför Stockholm (Fel sida skitdiket som man säger, om man som jag kommer från Ekerö, andra sidan av kanalen som åtskiljer Stenhamra och Ekerö i Mälaren). Där samtalade vi med kunden för att få en uppfattning om behovet, samt gjorde en inspektion av vägsträckan.

Resultatet från detta ledde oss rätt in i ytterliggare ett ¨kalkylarbete, med en kundoffert som m¨ål. I det arbetet fick jag möjlighet att själv ge förslag på hur vi skulle kunna räkna på jobbet. Det är lärorikt att testa på nya saker och följa med någon som inte gör exakt samma sak som en själv, något man får tid till till på traineeprogrammet!

Jag i ett stenbrott.

Jag i ett stenbrott.

Björn i ett stenbrott.

Björn i ett stenbrott.

Triss på Drakudden

För ett par veckor sedan var det dags för nästa modul i ledarskapsutbildningen som vi traineer går. Denna gången handlade det om att leda andra och gruppdynamik.

Upplägget på ledarskapsutbildningarna har varit att vi samlas allihop på en gård i naturnära miljö. Denna gången i dagarna tre på Drakuddens kursgård utanför Bro i Stockholm. Vi har lagat vår mat själva vilket lett till ett antal kulinariska matupplevelser, tillexempel fick vi smaka på palt!

Förutom att det är lärorikt att lära sig mer om, och reflektera över sitt egna ledarskap för att bli en bättre ledare, är det bästa med utbildningarna att man får träffa sina traineekollegor. Nu efter ett halvår har det kommit att bli både kompisar och perfekta bollplank att prata arbetsliv och vardagsutmaningar med.

En välpackad bil efter taxistrul påväg hem från Drakudden!

En välpackad bil efter taxistrul påväg hem från Drakudden!

Måla vägen vit energieffektivt

Under året som kommer ska Svevia uppdatera sin energikartläggning, något som jag är med och driver från division beläggnings sida.

En energikartläggning innebär i korta drag som det låter, att kartlägga hur mycket energi som årligen tillförs och används, för att tillexempel driva ett asfaltverk eller en färgfabrik som tillverkar färgen till de vita linjerna på vägen.

Med detta som uppdrag satte jag mig i början av mars på tåget till Linköping,med den tidigare nämnda destination färgfabriken som slutmål. Extra kul med Linköping för min del då det är min universitetsstad!

Väl där tog Martin emot mig, föredetta trainee och numera platschef för färgfabriken. Utöver arbetet med energikartläggningen gick Martin igenom hur det fungerar med tillverkning, försäljning och utveckling av produkten. Detta är en av anledningarna jag trivs i min roll, att man i sitt arbete får möjlighet att träffa mycket duktiga människor i olika roller och på så sätt lära sig mycket själv!

Färgfabriken i Linköping.

Färgfabriken i Linköping.

Med detta vill jag tacka för mig, ha det gott!

//Jesper

Jesper Bergman

Trainee Beläggning verksamhetsutveckling, Solna

Utbildning:Civilingenjör Energi, Miljö, Management inriktning hållbart företagande