Av Jesper Bergman den 28 oktober, 2019

En återblick på min första tid som Trainee

Lotten har nu fallit på mig att dela med mig av mina tankar och jag tar till tillfället i akt och blickar tillbaks på det som varit samtidigt som jag ser fram emot vad som komma skall!

Kort om mig, mitt namn är Jesper och jag är trainee på division Beläggning och tillhör divisionens verksamhetsutvecklingsgrupp. Gruppen arbetar brett tillsammans med divisionen i bland annat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor, samt i utvecklingsprojekt. Detta är något som min arbetstid kommer vigas åt allt mer i framtiden.

Under min första tid som trainee har istället fokus legat på att praktisera ute i verksamheten och i division beläggnings värdekedja. Värdekedjan innefattar hela vägen från bergtäkt tills vägen är asfalterad och de vita linjerna målade. Och det är delar av min praktik som inlägget huvudsakligen kommer fokusera på.

Svevias nya fräsmaskin in action mellan Bosjökloster och Höör.

Svevias nya fräsmaskin in action mellan Bosjökloster och Höör.


Ett par veckor med asfalt i region Syd

Svevias nya asfaltverk i Hurva utanför Malmö.

En vält i arbete vid vägarbete i Alnarp utanför Malmö.

Två veckor i början av oktober spenderade jag med beläggarna i region Syd, mer specifikt de som lägger ut asfalt på vägarna i Skåne. Den första veckan följde jag med Daniel, arbetsledare för ett arbetslag som lägger asfalt på stora vägar. Jag fick bland annat vara med och lägga asfalt på E22an i närheten av Arlöv, Malmö.

För att störa trafiken i minsta möjliga mån så utförs mycket av arbetet på det större vägnätet nattetid. Detta innebar att jag denna vecka fick klä mig varmt och ge mig ut i den vindiga skånska natten. Nätterna spenderade jag varierat med yrkesarbetarna och arbetsledare Daniel för att både lära mig mer om, och efter bästa förmåga delta i asfaltläggningen. Det viktigaste jag tar med mig från dessa två veckor är att förutsättningarna för arbetet kan ändras snabbt och det krävs mycket logistik och beslut efter omständigheter för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt.

Den andra veckan spenderade jag med platschef Henric. Under den veckan fick jag bland annat vara med och gå syn på ett potentiellt jobb. Detta innebar att undersöka förutsättningarna för jobbet och på så sätt kunna lämna ett så korrekt anbud som möjligt. Efter vi varit ute på syn så räknade vi på anbudet tillsammans för att sedan skicka det till kund.

Hela processen från kundförfrågan och anbud till utförande är väldigt spännande och lärorik och något jag är glad att jag fick ta del av.

Tre veckor på labb

Platschef Lars när han förbereder ett borrprov.

Vita rockar och kemikalier kanske ni tänker när ni hör labb? Nej inte riktigt, men väldigt spännande!

Jag har tillbringat totalt tre veckor på asfaltlaboratorium varav två i Arlöv, Malmö och en i Kungälv, Göteborg. På labbet säkerställs kvaliteten på Svevias och externa aktörers produkter. Detta görs tillexempel genom produktionskontroller av asfalt och ballast, både på produkter som kommer direkt från tillverkning, men även genom borrprover på väg för att säkerställa att levererad produkt möter kraven.

Under min tid på labbet har jag bland annat fått genomföra en rad olika tester. Tillexempel ett nötningstest för att simulera vägslitage och på så sätt se hur asfalten påverkas över tid, samt undersöka asfaltens hålrum det vill säga hur väl packad asfalten är. Att vara på labb har gett mig tillfälle att ställa väldigt mycket frågor, om både asfalt och stenmaterial samt varför man gör olika materialval på olika vägar.

Vidare innebar tiden på labb också en hel del arbete i fält, vilket är väldigt roligt då ingen dag blir den andra lik. På bilden ovan ser ni Arlöv labbets Platschef Lars när han förbereder ett borrprov utanför Halmstad. Och på bilden nedan ser ni laboratorietekniker Simon när han tar ett kvalitetsprov i bergtäkten i Hässleholm.

Laboratorietekniker Simon tar ett prov i Svevias bergtäkt i Hässleholm.

Laboratorietekniker Simon tar ett prov i Svevias bergtäkt i Hässleholm.

En vecka med innovation i fokus

Även fast inlägget huvudsakligen fokuserat på min tid ute i verksamheten kan jag inte låta bli att kort berätta om förra veckan då vi introducerades till Svevia Innovation Lab (SIL). SIL är ett projekt som syftar till att vi traineer ska får vara med att bidra till ökad innovationskraft i företaget, väldigt spännande tycker jag. Projektet fortlöper till augusti nästa år med ett antal träffar där vi kommer träffas för att inspireras och arbeta mer med att skapa innovation.

Vi introducerades till SIL med inspirerade sessions där vi presenterades för hur innovation kan användas i stora organisationer samt ett antal verktyg man kan använda sig av för att stimulera utveckling och nytänkande.

Vi traineer delades sedan in i två grupper om fyra stycken där vi efter önskemål tilldelades utmaningar som företaget har och som vi ska arbeta med under hela SIL-projektet. Det hela är väldigt kul och det känns spännande att få arbeta med utmaningar som finns i företaget.

Mina traineekollegor som tänker hårt under SIL kickoffen.

Mina traineekollegor, Matilda, Niklas och Joakim framför en tavla med massa innovationstankar.

Det finns mycket mer att berätta om detta men jag är säker på att SIL kommer dyka upp i någon eller några av mina traineekollegors framtida inlägg, så ni får se detta som en liten "Cliffhanger".

Med detta vill jag säga tack för mig och på återseende, för min del någon gång i vår, men betydligt snarare än så ska Julia få dela med sig av sin tid som trainee på driften i Helsingborg.

//Jesper

Jesper Bergman

Trainee Beläggning verksamhetsutveckling, Solna

Utbildning:Civilingenjör Energi, Miljö, Manangement inriktning hållbart företagande