Av Joakim Karlberg den 29 oktober, 2019

Gällivarenattens köld är hård

"Om vi ingen vinter hade skulle våren inte vara så angenäm." - Anne Bradstreet

Andra blogginlägget från division drift kommer från mig, Joakim Karlberg. Jag är Trainee på division Drift med stationeringsort Luleå. De senaste veckorna har jag varit med anläggningsgruppen, som går under Drift i Norrbotten. Gruppen håller på att bygga ett nytt bostadsområde i Repisvaara, Gällivare. Projektet går ut på att bygga 88 tomter, dra el, VA och opto så byggföretagen kan börja bygga hus nästa år. Gällivare kommun har beställt bygget som en del av deras samhällsomvandlingsplan. Mer information om det hittas här.

Snön och kylan har inte varit välkommen.

När jag kom till Repisvaara hade produktionen varit igång sedan mars 2018 och var i slutskedet när jag anlände. Mitt jobb som trainee i Gällivare har bestått mycket av uppgifter kring slutdokumentationen, blandat med praktik med mätingenjören och markarbetarna. Här uppe i Gällivare är inte vädret förlåtande. Säsongen för anläggningsarbeten är kort och den första frosten kom tidigt i september. Minusgraderna och snön försvårar arbetet för alla inblandande – från markarbetarna till besiktningsmännen. Den långa vintern medför komplikationer på alla möjliga sätt och vis. Marken blir svårarbetad och medför att nästan alla arbeten koncentreras till mindre områden där vikten ligger att få färdigt arbetet före mer snö kommer eller materialet fryser.

Under min tid här färdigställdes bland annat VA-ledningarna. Avloppsledningarna besiktades med en liten kabelstyrd robot som kör genom rören. Lutningarna på spillvattenröret mättes av sensorer och deformationer kontrollerades med hjälp av kameran som är monterad på roboten. Resultatet av cirka 4000 m spillvattenrör visade tyvärr en anmärkning; en sten stor som en knytnäve hade lurat sig in i finmaterialet som omsluter spillvattenledningen och deformerat röret på ett ställe.

Stenen som tryckte mot röret.

Reparation genomförd.

För att reparera skadan grävdes det defekta spillvattensröret fram och kapades bort. Stenen avlägsnades och ett nytt rör monterades. Det är inte när det går rätt som man lär sig, utan genom korrigering av felen som uppstår.

Projektet är som tidigare nämnt i slutskedet, vilket tidsmässigt är bra då tjälen går djupare och djupare för varje dag som går. Reparationen hade varit mycket mer omständlig att genomföra på mark som är genomfrusen. Vintern är här, och anläggningssäsongen drar mot sitt slut.

Tack för mig! Redan nästa vecka tar Jesper över och skriver om hans äventyr vid Beläggning i Solna.

/ Joakim

Joakim Karlberg

Trainee Drift, Norrbotten

Utbildning/övrigt: Civilingenjör Industriell ekonomi, inriktning Kvalitetsutveckling