Av Filip Nyberg den 21 februari, 2019

Över ett halvår som trainee, Häng med!

 

 

Sedan vi sågs sist har det hänt en hel del hos mig. Avslutat projektet jag skrev om sist och nu är vi i full gång med ett nytt. Ett mycket lärorikt och händelsefullt sådant. Detta i kombination av diverse utbildningar för min egen del. Fullt upp men väldigt kul med andra ord.

Under hösten har jag varit med i uppstarten av ombyggnationen av gamla E4 genom Sundvall, ett projekt som för min egen del känns mycket spännande och lärorikt att få vara en del av. vi har hunnit behandlat de flesta delar som vi i Svevia jobbar med. Vi har Schaktat för VA, byggt väg, jobbat med diverse TA-lösningar och precis påbörjat det som jag personligen tycker är mest intressant. Anläggandet av en ca 200 meter lång och 6 meter hög platsgjuten stödmur. Att den som färdigställd också ska se ut som ett piano med en väldans massa tangenter och dessutom gjutas med infärgad betong gör det inte mindre intressant.


3D-Bild på hur stödmuren kommer att se ut!

Vad är betong då? Det har jag fått fördjupa mig genom en platsgjutningskurs. De flesta som inte är i branchen tror nog att betong bara är en grå massa som blir hård efter några timmar i form. Att så inte är fallet kan jag däremot berätta för er. Det finns en hel del parametrar som bestämmer en betongblandnings olika egenskaper. Frostbeständighet, livsläng, hållfasthetsklasser, olika typer av cement, utsatt för vatten eller inte, utsatt för salt, kemikaler, konsistens, självkompakterande betong(SKB). Ja denna lista kan bli lång. Du kan alltså få en helt anpassad betong efter just dina behov. Detta är något som jag kommer fortsätta fördjupa mig i.

BILD: Spont för grundläggning av stödmur.

På sidan av projektet har vi traineer bland annat utfört ytterligare en ledarskapsutbildning tillsammans. Fokus på leda och olika personlighetstyper var temat denna gång. Himla kul tyckte jag. Intressant att se hur svårt det kan vara att kommunicera eller leda någon som inte talar ”samma språk” rent personlighetsmässigt. Nästan omöjligt om man inte har förmågan att läsa av och anpassa sig till personen man pratar med. Innan utbildningen fick vi genomföra en så kallad DISC- Profil för att få information hur just vi fungerar i olika situationer, våra styrkor och saker vi kan jobba på.

Sist men inte minst så är vi också för tillfället mitt inne i jobbet med SIL ( Svevia innovation lab) där vi traineer har fått identifiera problem inom vår verksamhet i Svevia. Problem som vi ska försöka hitta lösningar på för att driva vår utveckling och lönsamhet framåt. Hoppas att det kommer gynna ut i någonting positivt, men det får framtiden utvisa!

Tack för mig!

Filip Nyberg

T 18

Utbildning:Civilingengörsprogrammet industrell ekonomi vid mittuniversitetet