Av Victor Karlsson den 21 december, 2018

En vecka som trainee på Svevia

Sist men inte minst så är det min tur att dela med mig av vad jag har fått uppleva som trainee på Svevia! Vilket jag täker förmedla genom denna veckans händelser på kontoret i Linköping.

Veckan kickstartade på ett spännande vis då vi i driftområde Norrköping och Söderköping fick vårt första riktiga snöfall för denna vinter. Totalt hade vi 50 traktorer, lastbilar och lastmaskiner rullandes samtidigt på dessa två områden för att bibehålla ett säkert väglag för allmänheten. Då det var många som hade premiär på sina rutter för säsongen så beprövades delar av den lagda taktiken i verkligheten för första gången. Vilket generedade mycket erfarenhet, tankar och data som under veckans förlopp använts för att effektivisera utförande, generera högre lönsamhet och erhålla ett bättre resultat av utförda åtgärder.

Dagen därefter var det dags för kalkylmöte då vi räknar på ett helt driftområde och allt vad det innebär i form av kostnader och intäkter. Där har jag fått vara med och undersöka priser, optimera rutter samt vrida och vända på kontraktshandlingarna för att försöka förstå sig på nya skrivningar eller komma på smarta lösningar på nya eller ändrade krav i avsikt att kunna lösa uppdraget på ett effektivt och lönsamt vis. Allt detta tänkande på vad det finns för kostnadsposter och lösningar har bidragit till att man kan bilda sig en djupare förståelse för hur man kan skapa lösamhet och till viss del varför verksamheten fungerar som den gör.

Jag har även medverkat på ett ledningsmöte till där platschefer, kalkylare, inköpare mm. i AC't samlas för att gå igenom hur det går, vad som är på gång och generellt utbyta erfarenheter eller problem. Att som trainee kunna ha möjligheten att ta del av sådana typer av kunnskap skapar en unik och välgrundad kunskap om vad som händer på en högre nivå inom företaget och bidrar till att man kan bilda sig en mycket godare uppfattning av vad företaget står för och hur verksamheten agerar och tänkter kring vissa frågor.

Mot slutet av denna vecka hade jag vinterjour ett dygn vilket är ett otroligt varierande arbete då det kan komma upp problem gällande allt från klagomål om guppiga grusvägar, skadad vägutrustning, fällda träd som förhindrar framkomlighet, trafikolyckor och snöstormar. I och med bredden av arbeten som kan hända känns ingen dag den andra lik och man ställs ständigt inför nya problem att lösa och nya saker att lära sig.

Nu när veckan är slut och julen nalkas hoppas jag att vi på Svevia kan bidra med driftsäkra vägar över storhelgen och jag får hälsa eder alla en fröjdefull jul!

Victor Karlsson

Victor Karlsson

Utbildning: Civilingenjör i kommunikation , transport och samhälle