Av Linda Strandberg den 7 december, 2018

Att lära sig något nytt varje dag..


.. det är det bästa med att vara trainee på Svevia. Linda Strandberg heter jag som har tagit över stafettpinnen för traineebloggen och jag jobbar på Division Anläggning i Falun. Jag har läst högskoleingenjörsprogrammet för byggteknik på Högskolan Dalarna och kommer nu skriva lite om hur min första tid på Svevia har varit.  

Om elva dagar är det exakt ett halvår sedan jag började på Svevia och har fram tills för 2 veckor sedan varit stationerad på ett platskontor i Borlänge. Där har jag fått varit med på ett större projekt som har innehållit många intressanta moment.

Jag kan även berätta att jag tjuvstartade på Svevia sommaren 2017 då jag fick möjlighet att sommarjobba på samma arbetsplats, något jag är väldigt glad att jag gjorde då förutom att jag lärde mig massor fick lära känna företaget.
Att jag trivdes är väl kanske uppenbart då jag sitter här idag och mitt intryck har inte förändrats!

Då min första tid som sagt var mestadels har kretsat kring ett projekt så kan jag berätta lite om det. Det är en ca 5 km lång befintlig vägsträcka som är högt trafikerad och tidigare endast haft en fil i varje körriktning och innehållit problematiska korsningar. Vårt uppdrag har varit att:

  • Bredda hela sträckan så att vägen blir mötesfri och tvåfilig åt båda hållen.
  • Bygga om en tidigare olycksdrabbad korsning till en trafikplats med av- och påfartsramper samt en bro så att korsande trafik kan passera under den stora vägen.
  • Bygga en bro över vatten.
  • Bygga om en korsning som tidigare haft trafikljus till en helt ny cirkulationsplats.
  • Anlägga tre nya rörbroar och vägar för gång- och cykeltrafik

Sen tillkommer det ju arbeten som att anpassa avvattningen, dra om och lägga nya ledningar, kabelarbete, belysning, räcken, skyltning osv. Nu är allt besiktigat och nästan klart, det fattas ”bara” en bro...


Många ton krossmaterial har lagts ut.. Den vita duken fungerar som ett materialavskiljande lager, under den är det bara silt. Silt är ett mycket intressant material, beroende på mängden fukt och hur det behandlas kan vara stenhårt eller som en flytande sörja.

En av broarna som vi har byggt, detta är en så kallad samverkansbro som består av både betong och stora stålbalkar. Mäktigt tycker jag! Till vänster syns den gamla bron som vi ska riva och ersätta med en likadan som vi precis har byggt.

En av broarna som vi har byggt, detta är en så kallad samverkansbro och består av  bärande delar i både stål och betong. Till vänster syns en gammal bro, den ska vi  riva och ersätta med en likadan som vi precis har byggt.

Samma bro. Det ligger mycket arbete bakom som inte syns, bland annat spontning och pålning. Även den nya bron kommer stå på pålar.

Att säkerställa kvalitén på det vi bygger är viktigt! Här plattbelastar vi för att se att vägen har tillräckligt bra bärighet.

Som man kanske kan ana så kommer är det en hel del utmaningar i ett sånt här projekt och det är många faktorer som spelar roll för att allt ska gå enligt plan. Det allra viktigaste är säkerheten, både att det ska vara en säker arbetsplats för oss som jobbar på vägen men även att se till att alla utomstående kan passera på ett bra och säkert sätt. Markförhållanden och väder är två faktorer som kan göra ett projekt extra utmanande, men det är också viktigt att moment blir klar i tid för att kunna hålla tidplan. Att då få vara med och diskutera allt från trafikanordningar och tidplan, till byggtekniska lösningar är oerhört lärorikt. För att sammanfatta det hela så var det häftigt att som helt ny i branschen komma in i ett projekt som innefattar en stor del av det vi på Svevia Anläggning faktiskt håller på med.

Häromveckan var jag upp och kollade på ett projekt där Svevia bygger och förbereder för en vindkraftspark. Här bygger vi vägar och betongfundament till vindkraftsverk. Bjuder på två bilder därifrån:

Här schaktas det för ett fundament och till höger ur bild kommer det byggas en plan så att en kranbil kan stå och lyfta upp vindkraftsverken.

Rätt bra utsikt, om man kollar noga på bilden kan man se en annan vindkraftspark sticka upp ovanför träden.

Sen jag började har ingen vecka varit lik den andra. Som trainee får man många möjligheter, förutom det vardagliga arbetet har tiden fram till nu bjudit på bland annat del 1 av vår ledarskapsutbildning och Arento-praktik. Arento är en del i Svevias maskinverksamhet och det var nyttigt och lärorikt att spendera några dagar för att se hur de jobbar. Jag hade min praktik i Linköping så jag kunde passa på att ta en rundtur i fabriken där Svevia tillverkar och utvecklar färg till vägmarkeringen vi har på våra vägar, en hel vetenskap kunde jag konstatera! 

Nyligen hade vi kick off för Svevia innovation lab, det är en del i traineeprogrammet där vi ska ha fokus på innovation. Kick offen bjöd på spännande föreläsningar och något jag insåg var att innovativt tänkande är mycket viktigt i alla branscher.

Det som väntar för mig just nu är kalkyl vilket såklart är en väldigt viktig del i verksamheten. Vinner vi inga anbud har vi inget att producera! Utöver det så ska jag gå lite kurser och genomföra del 2 i ledarskapsutbildningen. Förutom att traineeprogrammet ger mig ständig utveckling så ger det mig ett brett kontaktnät, framförallt genom mina traineekollegor som jag värdesätter högt. Vi kan dela erfarenheter och ta hjälp av varandra och när vi ses har vi dessutom väldigt roligt!


Det var allt för mig, nästa vecka är det Anton Nilssons tur att blogga missa inte det!

Linda Strandberg

T18

Utbildning: Högskoleingenjör inom byggteknik