Av Angelica Ivarsson den 30 november, 2018

Grönt är skönt...!

…tycker jag! Och vem är jag då? Jag heter Angelica Ivarsson och det har nu blivit min tur att berätta för er om min erfarenhet av traineeprogrammet och om Svevia som arbetsgivare. 

Jag vill börja med att berätta om min väg till Svevia och varför jag valde att söka mig hit. Jag är utbildad landskapsingenjör och har både studerat landskapsarkitektur och erhållit praktisk kompetens genom att arbeta som parkarbetare och anläggare på Nya Zeeland. Min tid på andra sidan jorden fick mig att inse hur otroligt viktig den gröna kompetensen är och att vi som har den, faktiskt delar med oss av våra erfarenheter. Jag syftar mycket till själva utförandet av driftarbeten inom den gröna sektorn, man får inte glömma att det är levande material som hanteras. Det behövs därför duktiga ledare inom branschen. Det känns riktigt bra att få vara med och påverka driften av vår utemiljö så att utförandet sker på bästa möjliga sätt. Inom traineeprogrammet får jag dessutom lära mig en hel del om den gråa verksamheten, det låter ju ganska trist, med grått. Men det är det inte, det är otroligt spännande och givande. Och för att förtydliga grått så menar jag driftverksamheten som inte är vegetation, det vill säga våra gator, torg och vägar. Hur kul? Jätte, om du frågar mig! Trots att Svevias vision är att bygga och sköta om vägar nischar de sig även i grön driftverksamhet, det är inte alla som vet det. Jag är väldigt glad att jag valt ett företag som riktar sig åt både och, det gör min vardag mer varierande och jag får chans att verkligen öka min kompetens och förståelse för hela verksamheten. Jag valde helt enkelt Svevias traineeprogram på grund av att jag får utveckla såväl min gröna som min gråa kompetens och jag vill absolut inte glömma att nämna ledarskap som är ett tydligt fokus och som genomsyrar upplägget på programmet.

Platsbesök på ett brobygge i Linköping.

Jag sitter på Park- och Gata i Solna, Stockholm Norr, där jag successivt går in i en roll som arbetsledare. Det jag vill förespråka med denna roll är variationen mellan att vara utomhus i fält och inomhus mer administrativt. Det finns inget bättre sätt att lära sig verksamheten än att tillsammans med yrkesarbetarna arbeta ute i fält. Det är så otroligt häftigt att kunna lämna skrivbordet och det administrativa ett tag för att slänga på sig varselkläder och skyddsskor och faktiskt utföra det som jag sitter och planerar för inomhus. På så sätt kan jag lättare förstå tidsåtgången för de olika momenten när jag sedan kalkylerar inför offerter. Jag har till exempel varit med och blåst löv, planterat växter och beskurit träd. När jag är ute har jag verkligen chans att hitta innovativa lösningar för att effektivisera arbetet. Det är något som jag måste slå ett slag för i rollen som trainee, jag får vara med och påverka varje dag och upplever att mina tankar och idéer värderas högt.

Lövblåsning ute i fält tillsammans med traineer och yrkesarbetare.

Som arbetsledare sitter jag och planerar för framtida jobb som ska utföras. Det kan till exempel vara reparationer av lekutrustningar, säkerhetsbeskärningar eller slyröjning. Problemlösning är riktigt roligt och därför trivs jag väldigt bra med att jobba i processen från inkommet kundärende till utfört arbete. När vi får in ett kundärende är det min uppgift att lösa problemet på bästa möjliga sätt, såväl effektivt som lönsamt. Jag tar både hjälp av mina arbetsledarkollegor, min platschef och yrkesarbetarna. Jag lär mig otroligt mycket av yrkesarbetarna eftersom att det är dem som är experter när det kommer till resurser och tidsåtgång för olika utföranden. Nästa steg blir ofta att kontakta flera leverantörer så att jag kan jämföra och välja den bäst lämpade för materialet till uppdraget. När jag har koll på samtliga delar kalkylerar jag så att jag kan upprätta en offert till kund. När alla leveranser är på plats upprättar jag en arbetsberedning där säkerhet, arbetsmiljö, tidsåtgång, tillvägagångssätt och resurser ska finnas med. Arbetsberedningen undertecknas sedan av yrkesarbetarna efter det att ett uppstartsmöte genomförts. När uppdraget är utfört är det dags för sammanställning av fakturaunderlaget för att sedan fakturera kund och avsluta ärendet. Så där kan processen se ut och ärendena ser olika ut varje dag. Utöver detta planerar vi ständigt för nästkommande säsong så att vi alltid är i fas. Planering är kul!

Som trainee har jag min utgångspunkt i Solna för att lära mig det vardagliga arbetet, men jag åker även runt i landet och besöker andra kontor och depåer. Jag har bland annat besökt vårt laboratorium för vägmarkering i Linköping, denna vecka praktiserar jag på vårt dotterbolag Arento i Uddevalla och om några veckor ska jag besöka flera driftområden i Norrland. På grund av att vi får chansen att besöka flera platser inom verksamheten skapas goda kontakter runtom i Sverige. Vi traineer träffas dessutom flera gånger under traineeperioden för att utveckla vårt ledarskap, vilket är väldigt givande och ger oss en god grund för en framtida roll som ledare. Traineekollegorna fungerar som ett bollplank för varandra och vi kommer att ha stor nytta av varandra även efter programmets slut.

Installation av trafikljus i Ulvesund under min praktik på Arento.

Under praktiken fick jag även prova på att göra vägskyltar, här är en av dem.

Jag vill verkligen uppmana andra landskapsingenjörer att söka sig till traineeprogrammet, det finns otroliga utvecklingsmöjligheter inom Svevia. Så glöm inte att ansökningen startar den 7 Januari så hoppas jag att vi ses hösten 2019.

Nästa vecka bloggar Linda Strandberg, trainee på anläggning, missa inte det.

Ha det bäst!

Angelica Ivarsson

T18

Utbildning: Landskapsingenjör