Av Anna Andersson, Traineeprogrammet Civilingenjörer den 21 maj, 2018

Produktion, hållbarhet och praktik

Hej! Detta inlägg tänkte jag ägna till att berätta lite om de uppgifter som jag har som trainee inom driftverksamheten på Svevia men även om den praktik som vi traineer genomfört under våren.

Min uppfattning är att som trainee har du en fantastisk möjlighet att själv påverka vad du vill ta dig an för uppgifter. Så länge du kan motivera varför en uppgift eller aktivitet kan bidra till företagets eller din egna utveckling är det bara att köra på. För mig innebär det att jag samtidigt som jag fortfarande lär mig den dagliga produktionen inom driften, både att planera och utföra, även engagerar mig i Svevias hållbarhetsarbete. Detta gör att jag får en väldigt bra inblick i Svevias värderingar och mål samtidigt som jag får en helhetssyn på driftverksamheten som jag kommer ha en väldigt stor nytta av i framtiden.

Den dagliga produktionen inom driften på Svevia varierar i stor grad. Det kan handla om tunneltvätt av Norra länken, köra väginspektion, plantera träd, sätta upp vägskyltar, sopa upp sanden som blivit kvar efter vintern, utföra olika besiktningar av vägnätet och så vidare. Att få vara med på dessa aktiviteter ger mig en väldigt bra erfarenhet som är mycket värd att ha när man är inne på kontoret. Genom att själv vara med och utföra aktiviteterna är det lättare att identifiera alla kritiska moment vilket hjälper mig att planera liknande arbeten mer effektivt både tidsmässigt och ekonomiskt i framtiden.

Uppsättning av skyltar i Sickla

Under våren har ett hållbarhetsnätverk inom Svevia startats upp där jag ingår. Syftet med nätverket är att samla de personer inom Svevia som brinner för hållbarhet för att klargöra samt utveckla de hållbarhetsmål som Svevia satt upp samtidigt som vi ökar kommunikationen utåt om våra olika hållbarhetsinitiativ. Att få vara med i detta nätverk är något jag uppskattar väldigt mycket. Det är väldigt kul att få vara med och påverka hur Svevias hållbarhetsarbete ska fortsätta framöver men det som nästan är ännu roligare är att träffa alla de engagerade medarbetarna som är med i nätverket. Vi kommer från olika avdelningar inom företaget vilket gör att vi även prioriterar olika områden inom hållbarhet mest. Detta öppnar upp för många bra diskussioner och jag tror och hoppas att vi tillsammans kommer komma fram till väldigt bra saker.

Inom traineeprogrammet ingår även praktik för att vi ska få en större inblick i vad Svevia som företag gör. Under hösten tillbringade vi därför några dagar på Arento och nu under våren har vi varit på praktik under en vecka på en annan division än vår egna. Denna praktik är även en del i vår ledarskapsutveckling då vi som traineer får planera praktiken för en annan trainee som besöker oss. För mig innebar det att jag fick planera en vecka på driften i Stockholm Söder för Lisa som annars tillbringar sin tid på Svevias asfaltverk. Under den veckan ville jag att hon skulle få en så rättvis bild av driften och vad vi gör på dagarna. Lisa fick bland annat vara med på en avstängning och heltvätt av Södra länken, snabellagning av sprickor i asfalten samt ett byggmöte med Trafikverket. Jag tror och hoppas att hon var nöjd med sin vecka och att hennes bild av vad vi på driften gör har fördjupats.

Jag själv hade min praktik på vägmarkeringsfärgfabriken i Linköping hos Martin. Under veckan fick jag vara med mycket i den dagliga produktionen av färgen men även på labbet där jag var med och gjorde de tester de dagligen utför för att säkerställa att färgen möter alla de krav som ställs på den. Under min vecka fick jag en ökad förståelse över hur komplex vägmarkeringsfärg egentligen är och jag insåg även att vitt inte alltid är vitt. Och vem hade kunnat tro att färgen kommer i pulverform innan den läggs ut på vägarna?!

 

 

Bild inifrån färgfabriken, det är i dessa påsar som färgen levereras ut till kunden

Nu närmast väntar en vecka i Stockholm med Innovation boot camp för alla traineer där vi ska fortsätta utveckla de idéer vi kommit på nu under våren. Ha det så bra och se till att njuta av det fina vädret ute!

Vi arbetar med jämnställdhet och mångafald. Foto Fredrik Schlyter

Anna Andersson

Svevia T5

Utbildning: Civilingenjör Energi Miljö Management, Linköpings universitet