I huvudet på en praktikant

Under våren 2017 praktiserade Joakim, 19 år och Frida, 20 år på Svevia via Tekniksprånget. Här kan du läsa om deras tid som praktikanter.

Summering av vår tid på Svevia

Våra fyra månader på Svevia har bjudit på massor av upplevelser!

Utöver vårt huvudprojekt som du kan läsa om nedan har vi även haft flera sidoprojekt. Vi har bland annat tagit reda på hur snöröjningen och halkbekämpningen fungerar i kommuner runt om i Västmanlands-, Södermanlands- och Örebro län.

Vi har även blivit insatta hur det är att jobba med 5s (de fem s:en står för, sortera, systematisera, städa, standardisera samt skapa vana och beskriver hur företag systematiskt kan åstadkomma och upprätthålla ordning och reda). Vi fick i uppdrag att skapa ordning i vägstationens garage. Detta gjorde vi genom att märka ut vad varje pall innehöll samt sätta dit ett fotografi för att försöka bibehålla ordningen som skapats.

Utöver detta har vi hunnit att besöka andra delar av Svevia. Vi har bland annat besökt Kvicksundsbron, asfaltverket vid Arlanda, laboratoriet i Örebro, huvudkontoret i Solna (för att där närvara vid bolagsstämman!), följt med en vägvakt på hans runda och varit i Roslags-Näsby för att se hur det är att arbeta med BIM.

Intervju av platschefer och SWOT-analys

Vårt huvudprojekt under vår tid på Svevia har varit att intervjua platscheferna på Svevia Drift i Västerås. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur platscheferna såg på sin verksamhet i dagsläget men även i framtiden, att få en överblick över vilka lokala konkurrenter som finns på marknaden och att skaffa oss en bild över hur marknadsläget ser ut. Utifrån detta skulle vi även göra s.k. SWOT-analyser, det vill säga att analysera vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som finns för vägstationerna.

När vi nu i efterhand ser tillbaka på de intervjuer som vi utfört kan vi snabbt konstatera att vi har utvecklats i vår förmåga att möta och intervjua människor, vi har även lärt oss hur man ska ställa frågor för att få ut det bästa svaret. Genom intervjuerna har vi mött många människor som alla har fått förklara Svevia från sitt perspektiv. Det har varit mycket givande för vår del eftersom vi då fått flera synvinklar på verksamheten som i sin tur har lett till att vi fått en god insikt i hur verksamheten fungerar.

Vi måste säga att alla har tagit sig tid för att sätta sig ner och besvara våra frågor, vi har verkligen blivit varmt bemötta på alla ställen som vi besökt! När vi började vår praktik på Svevia hade vi nästan ingen aning om vad företaget gjorde, det enda vi visste var att de höll på med vägar. Men nu efter alla intervjuer är vi experter inom drift och underhåll!

En heldag vid Kvicksundsbron

En av utflykterna vi gjort under vår tid på Svevia var att besöka arbetet med reparationen av Kvicksundsbron. Vi fick bland annat en visning av hur det fungerar uppe i tornet. Vi fick bland annat reda på att personen som sitter där inte bara har kontrollen över Kvicksundsbron utan även många andra broar i Mälardalen.

Vi fick även se hur maskineriet under bron fungerar vid en broöppning och det var verkligen häftigt att se hur allting passade ihop på ett så smidigt sätt med tanke på att bron är över 40 år gammal.

Det är svårt att föreställa sig det ifall man inte sett det med egna ögon!

Besök vid asfaltverket i Arlanda

En annan utflykt som vi gjorde var att åka till asfaltverket vid Arlanda och se hur det fungerar i praktiken. Vi fick först en snabb genomgång över hur det är att jobba på ett asfaltverk och sedan fick vi förklarat hur asfaltverket sköts. Vi fick bland annat lära oss att det sitter en person som håller koll så att allt fungerar som det ska och det med hjälp av en dator där bland annat alla mätvärden och volymer syns. Datorn kontrollerar hela verket samt säger till ifall något inte är som det ska vara. Vi fick även gå högst upp på verket och allt eftersom vi tog oss upp fick vi se vad de olika delarna hade för uppgift. Det var häftigt att se verket och att nu veta mer om hur det går till när man producerar asfalt.

Om oss

Våra namn är Joakim, 19 år, och Frida, 20 år. Vi tog båda studenten sommaren 2016, Joakim från tekniklinjen på Grillska gymnasiet och Frida från naturvetenskapslinjen på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås.

Här kan ni läsa om vår tid som praktikanter på Svevia.

Kort om Tekniksprånget

Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket. Kortfattat samordnar de praktik för ungdomar som nyligen gått ut gymnasiet. Som Tekniksprångare får man fyra månaders avlönad praktik inom ett ingenjörsrelaterat område.