Vässa vägkänslan som trainee och ingenjör.


Utvecklas som ledare och specialist på väg.

 

Ett traineeprogram för dig som är nyexad

civil- eller högskoleingenjör.

Ett traineeprogram på 18 månader – för dig som vill utvecklas som ingenjör och
skapa samhällsnytta som ledare och specialist på väg.

Vi förväntas vara bäst på det vi gör. Du med.

Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar. Genom våra tjänster och produkter får vi samhällsmaskineriet att snurra effektivare. Vi underlättar transporter, får människor att mötas och bidrar till ett mer dynamiskt näringsliv. Detta oavsett om vi bygger landets längsta motorväg, reparerar en betongbro eller plogar vägen till fjällstugan.

Som trainee på Svevia får du det bästa av två världar. Du får möjlighet att göra avtryck på ledningsnivå och i de innovationsprojekt du blir en del av. Samtidigt bidrar du till en praktisk verklighet där konkreta resultat skapas med stora asfaltmaskiner, vassa snöplogar och tonvis med betong.

På Svevia blir du en del av en större helhet där innovation, digitalisering och nyfikenhet är avgörande för vår fortsatta framgång. Tillsammans arbetar vi för att leva upp till våra uppdragsgivares högt ställda förväntningar. Dygnet runt, året om. Och som specialister förväntas vi vara bäst på det vi gör. Du med.

Det lilla, stora företaget

Hos oss kommer du att arbeta på det stora företaget, med det lilla företagets fördelar. Med en platt och decentraliserad organisation är beslutsvägarna korta och du blir sedd för dina initiativ och framsteg.

Med en inkluderande företagskultur, och en stark värdegrund bygger vi ett företag med engagemang, samarbete och ansvar. Att du står upp för och verkar för ett arbetsklimat som välkomnar alla – ja, det ser vi som en självklarhet.

Vår nästa trainee?

Som trainee på Svevia ska du uppfylla vissa formella krav:

Vi söker dig som är nyexad civilingenjör eller högskoleingenjör inom väg och vatten, samhällsbyggnad, maskinteknik, logistik, industriell ekonomi eller annan närliggande utbildning med examen 2018 eller senare. Du behärskar dessutom svenska språket och har B- körkort.

Oavsett bakgrund och inriktning så brinner du för att leda och arbeta nära människor samtidigt som du har en blick för våra kunders behov och utmaningar.

Traineeprogrammets upplägg

Som ett rikstäckande företag erbjuder vi under 2020 traineeplatser på 16 orter över hela landet. Utifrån din kompetens och dina intressen matchas du redan från starten med en specifik division:

Division Anläggning

Här jobbar du med projekt inom väg och anläggning, från ny- och ombyggnation av vägar och broar till grundläggnings- och markarbeten för bland annat industrier och exploateringsområden. Vi ligger också långt framme vad gäller miljörelaterade uppdrag inom marksanering.

Placeringsorter: Göteborg, Linköping, Härnösand, Falun eller Stockholm.

Division Industri

Här är du med och levererar hela kedjan inom beläggningsområdet, från sten och asfalt till färdigbelagd och målad väg. Vi har tillverkning av allt från asfalt till vägmarkerings- färg samtidigt som vi driver egna berg-och grustäkter samt laboratorier.

Placeringsorter: Munka-Ljungby, Jönköping, Skellefteå, Stockholm, Umeå/Örnsköldsvik eller Falun.

Division Drift

Division Drift är marknadsledande i Sverige inom underhåll av väg. Vi underlättar vardagen med välskötta grus- och asfaltsvägar. Vi arbetar dessutom med parker, grönytor och trafikanordningar. Trafiksäkra och framkomliga vägar är helt avgörande för att hålla Sverige rullande.

Placeringsorter: Skövde, Uddevalla/Trollhättan, Norrköping, Östersund, Västerbottens inland, Stockholm eller Västerås.

Koncernstab inköp

Koncernstab inköp jobbar med övergripande inköpsstrategier, policys och riktlinjer för inköpsverksamheten, inköpsmål- och resultatrapportering, koncernavtalsupphandlingar, internationella inköp och inköpssystem.

Placeringsort: Stockholm

Greppa helheten

Även om du från programstarten tillhör en specifik division eller enhet får du många tillfällen att fördjupa dig inom andra delar av Svevia och därmed få grepp om helheten.

Efter 12 av programmets 18 månader lotsas du sedan in i en skarp befattning med eget ansvar. Men du är fortfarande en del av traineernas gemenskap och deltar kontinuerligt i olika aktiviteter fram till programmets slut.

En egen mentor

Som stöd under din utvecklingsresa får du både en handledare och en mentor – två personer som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Genom vårt dubbelriktade mentorskap får du dessutom tillfälle att bidra med egen kunskap och erfarenhet. Att bli trainee inom Svevia innebär också att du bygger ett yrkesnätverk för framtiden. Via olika träffar och samarbeten knyter du starka relationer, ibland för livet. På vägen har vi roligt tillsammans.

Ansökningsperiod

Ansökan till traineeprogrammet
2020 är nu stängd.

Har du frågor?

Kontakta:
Nicole Wrethagen
08-404 10 91
nicole.wrethagen@svevia.se

Möt Emma Hörnfeldt, platschef på Svevia

"Man känner sig väldigt fri. Man är ute och interagerar med människor och besöker många platser. "

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Under året reser vi runt till landets högskolor och universitet för att berätta om Svevias traineeprogram. Här hittar du information om de arbetsmarknadsdagar vi deltar på.

Arbetsområden inom Svevia

På Svevias traineeblogg delar vi som traineer, med oss av våra erfarenheter och tankar kring hur det är att vara trainee.