Engagerat mentorskap

Delad kunskap för gemensam utveckling

Mentorskap i Svevia. Foto: Maria Rosenlöf

Som trainee hos Svevia får du en mentor som guidar dig genom verksamheten, hjälper dig att definiera dina karriärmål och stöttar dig i din utveckling.

David Johansson, en av Svevias tidigare traineer, delar med sig av sina erfarenheter om mentorskap tillsammans med sin mentor Emil Dahlin, IT-chef på Svevia.


David Johansson, Trainee Civilingenjörsprogrammet 2015

Att ha en mentor
Det har varit positivt att ha en mentor som jobbar inom ett helt annat område än en själv, något jag inte trodde från början. Man har fått nya infallsvinklar och det har varit väldigt givande.

Min mentor sitter i koncernledningen så diskussioner kring ledarskap har varit särskilt intressant. Det har varit givande att diskutera och ta till mig hans perspektiv kring olika ledarskapsfrågor som jag upplever på arbetsplatsen. Det ger mig ett bra underlag att försöka ta till mig det bästa från olika ledare som omger mig i arbetet.

Sin utveckling
Att ha en mentor har definitivt bidragit till min utveckling, man får möjlighet att stanna upp i sin arbetsvardag för att analysera och reflektera. Ibland är det lätt att gräva ned sig i olika hinder, men med det stöd som jag har fått blir det enklare att se helheten vilket leder till större förståelse för den enskilda situationen.

En annan viktig aspekt är att en mentor ofta har ett väldigt brett nätverk. Som trainee får man möjlighet att ta del av detta nätverk vilket är väldigt värdefullt för den framtida karriärvägen inom företaget.

Emil Dahlin, IT-chef Svevia

Att vara mentor
Jag har valt att vara mentor för att jag tycker det är roligt och givande att få dela med mig av tankar och erfarenheter på ett sätt så att det kan komma en annan person till gagn.

Att tänka på som mentor
Det viktigaste som mentor är att lyssna och ställa rätt frågor. Mitt mål är att personen jag är mentor för ska ha med sig nya insikter och svar på frågor efter varje träff samt att samtalen bidrar till aktiviteter som möjliggör för adepten att komma framåt. Det långsiktiga målet är naturligtvis att adepten ständigt kan utvecklas och uppnå sin fulla potential. Som mentor ska man förtjäna sin adepts förtroende och det är en konst i sig.

Adeptens bidrag till verksamheten
Ur verksamhetssynpunkt är ett mentorskap ett lysande tillfälle för oss mentorer att under träffarna utmana och få feedback på befintliga processer, arbetssätt, teknik och annat som adepten inte har hunnit formas i kulturellt ännu och sedan ta med sig det i förbättringsarbetet. Svevia vill ha nya ögon som ser på verksamheten på nya sätt så att vi kan ta erfarenheten som finns i bolaget och utveckla den med hjälp av nya idéer och innovation.

Svevias traineeprogram
David Johansson, Trainee Civilingenjörsprogrammet 2015

"Att ha en mentor har definitivt bidragit till min utveckling och jag har givit mig möjlighet att stanna upp i min vardag för att analysera och reflektera"

Svevias traineeprogram
Emil Dahlin
IT-chef

"Det viktigaste som mentor är att lyssna och ställa rätt frågor"

I huvudet på en trainee

Trainee på Svevia

Följ med i vardagen som trainee hos Svevia.

Svevias nyhetsbrev för studenter

Ett mail på väg

Är du nyfiken på vad ett traineeprogram kan innebära för din karriär? Missa då inte att anmäla dig till Svevias nyhetsbrev. Anmäl dig här.

Tips och råd för dig som vill bli trainee

Vad ska jag tänka på inför min ansökan?

Hur fungerar ett traineeprogram? Är man garanterad anställning efteråt? HR-specialisten Marielle Viberg har svaret på alla dina frågor.