Josefin Lundström, råvaruansvarig


Josefin Lundström har gått det treåriga bio- och geovetarprogrammet med kompletterande kurser i miljö- och hälsoskydd. Nu jobbar Josefin med att hitta rätt material till minsta möjliga störning och bästa möjliga ekonomiska förutsättningar.


Josefin Lundström råvaruaansvarig svevia

- Bra lokalisering och rätt stenkvalitet ger minskad miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Bland annat genom kortare transporter och

ökad livslängd för vägen.

Josefin Lundström, råvaruansvarig Svevia.

Den ansvarsfulla jakten på den perfekta stenen

Josefin Lundström har gått det treåriga bio- och geovetarprogrammet med kompletterande kurser i miljö- och hälsoskydd. Nu jobbar Josefin med att hitta rätt material till minsta möjliga störning och bästa möjliga ekonomiska förutsättningar inom Svevias råvarugrupp

En väg, ett torg eller hus. Oavsett vad som ska byggas krävs det någon form av stenmaterial att grunda med. Och detta material måste tas någonstans ifrån. De sju personer hos Svevia som har i uppdrag att hitta platserna där stenen kan utvinnas kallas råvaruansvariga. Innan de kom till Svevia har de liksom Josefin Lundström fördjupat sig i geovetenskap eller i frågor om miljö- och hälsoskydd. Till viss del har kollegorna varsitt geografiskt fokus, men främst har de sina olika specialkunskaper.

– Jag jobbar mest med själva materialet och med prövningen av täkterna, säger Josefin Lundström. Hon har samlat på stenar så länge hon kan minnas. Tyckt om sten och intresserat sig för olika bergarter och mineral. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har ett av sina regionkontor i Josefin Lundströms barndomsort Malå. Gruvor, sten och mineral har alltid funnits i hennes begreppsvärld, varit någonting lokaltidningen skrivit om och det talades om på orten.

Att hitta den optimala stenen till varje projekt

Idag jobbar Josefin med att hitta den optimala stenen till varje projekt. Om man ska tillverka asfalt till E4:an krävs en hård sten som kan motstå nötning. Gatan genom ett villaområde ställer inte alls samma krav. En bra lokalisering och rätt stenkvalitet ger minskad miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Detta i form av bland annat kortare transporter och ökad livslängd för vägen.

Att leta reda på potentiella täkter och ta sig igenom den omfattande processen att söka och eventuellt beviljas tillstånd tar lång tid. Ibland flera år. Då gäller det att ligga i framkant och hålla koll på vilka projekt som planeras.

– Vi sitter tillsammans med övriga avdelningar och försöker att förutspå vilken typ av material som kommer att behövas var i Sverige om några år, säger Josefin Lundström. Materialet som krävs i projekt kan variera från stora block till makadam, grus och sand.

Både kontorsarbete och uppdrag i fält

Josefin stortrivs med att att jobbet består av både kontorsarbete och uppdrag i fält. De gröna stövlarna står ständigt redo på kontoret. Hon sammanfattar utmaningen hon tycker att jobbet som råvaruansvarig handlar om:

– Att hitta rätt material till minsta möjliga störning och bästa möjliga ekonomiska förutsättningar för Svevia. En inte helt enkel ekvation. Det går inte att anlägga en täkt och hämta sten utan att det bullrar, dammar och blir ingrepp i naturen. Om det är någonting Josefin Lundström önskar är det en ökad förståelse från människor om hur mycket stenmaterial som faktiskt behövs i samhället. Hon möter många människor som är arga och begreppet ”Not In My Backyard” är välbekant för Josefin och hennes kollegor.

– Alla tycker att ”visst behöver vi bryta sten, men inte just här där jag bor”.

Viktigt med ansvar för miljöpåverkan

I takt med en ökad medvetenhet om människans påverkan på naturen har jobbet som råvaruansvarig förändrats. Idag är det en självklarhet att i möjligaste mån återställa de ingrepp som det innebär att öppna en täkt. Exempelvis är det viktigt för oss att främja den biologiska mångfalden. Det kan exempelvis handla om att i täkten skapa hyllplatser för fåglar att häcka på, bereda vissa grushögar som boplats för backsvalor eller anlägga en damm för salamandrar.

Josefin Lundström råvaruansvarig

Namn: Josefin Lundström

Titel: Råvaruansvarig, division Beläggning.

Bakgrund: Treårigt bio- och geovetarprogram med kompletterande kurser i miljö- och hälsoskydd.

- För att göra asfalt till E4:an krävs en hård sten som kan motstå nötning. Gatan genom ett villaområde ställer inte alls samma krav. Att leta reda på potentiella täkter och ta sig igenom den omfattande processen att söka och eventuellt beviljas tillstånd tar lång tid. Ibland flera år.

Måns Edvardsson, arbetsledare. Foto: Johanna Syrén

Ett naturnära yrke

Måns Edvardsson älskar naturliv och att se stora konstruktioner växa fram. Två intressen som han får utlopp för i sitt yrke som arbetsledare på Svevia.

Linus Isaksson, trainee Svevia

Ett arbete för två

Christer Lestander och Torbjörn Fjellström bor och arbetar ihop då de sköter vägarna i Merkenäs, 13 mil utanför Arjeplog. Ett utmanande arbete som ställer höga krav på samarbete.

Ett yrke med variation

Linda Hellsing började som mätningsbiträde på Svevia i april 2005. Hon valde sen att vidareutbilda sig till mättekniker, ett val hon idag inte ångrar.