Krister Johansson, platschef


När branden i Västmanland bröt ut sommaren 2014 fick Svevia bland annat i uppdrag att sköta trafikavspärrningarna i brandområdet. Krister Johansson, platschef i Fagersta, som själv evakuerats från branden, deltog i arbetet.


Platschef Krister Johansson. foto: Johan Lundahl

- Vi svarade för åtta posteringar och var på plats dygnet runt. Varje medarbetare arbetade i tolvtimmarsskift. 

Berättar Krister Johansson, platschef.

Krister Johansson, platschef

Under den stora skogsbranden i Västmanland 2014 arbetade personal från Svevia bland annat med att spärra av och reparera vägar. En av de som kallades in var Krister Johansson, platschef i Fagersta som själv evakuerades från branden.

- Jag bor i Norberg som hotades av branden. Vi uppmanades därför att lämna våra hem. Under ett par dagar flyttade vi hem till en av våra vuxna döttrar som bor en bit härifrån.

Vad var ert uppdrag?

- När vi kallades in hade branden hållit på ett par dagar. Till att börja med var vårt jobb främst att agera trafikvakter och se till att inga obehöriga körde in i det brandhärjade området. Under vissa perioder var det ett mycket intensivt jobb, berättar Krister Johansson.

Hur många var ni som arbetade med branden?

- Vi svarade för åtta posteringar och var på plats dygnet runt. Varje medarbetare arbetade i tolvtimmarsskift. Ibland stod vi själva, ibland tillsammans med polisen. Periodvis hade vi igång cirka 50-60 man, varav en del hyrdes in från andra firmor.

- Krister Johansson berättar att Svevia även svarade för bland annat grustransporter in i området, skyltning av framför allt skogsbilvägarna (förbjudet för obehöriga att ta sig in), vägreparationer och trädsäkring. En del av arbetet skedde tillsammans med Försvarsmakten.

- Skog som har brunnit och som står utmed vägar måste fällas eftersom rötterna i jorden kan ha brunnit upp. Fäller man inte träden är risken stor att de rasar om det kommer en kraftig vindpust och då kan det hända allvarliga olyckor.

Hur ser brandområdet ut idag?

- Branden har dragit fram väldigt väldigt ojämnt. På ett ställe står ett hus kvar till synes helt oskatt, medan huset 50 meter därifrån är nedbrunnet. Det enda som finns kvar är skorstenen. Det är en makaber syn.

Foto: Johan Lundahl

- På ett ställe står ett hus kvar till synes helt oskatt, medan huset 50 meter därifrån är nedbrunnet. Det enda som finns kvar är skorstenen. Det är en makaber syn, berättar Krister Johansson

Om branden i Västmanland

Torsdagen den 31 juli började det brinna på ett kalhygge på gränsen mellan Sala och Surahammar i Västmanlands län.

Klockan 13 ringde en maskinförare som arbetade i skogen till räddningstjänsten i Sala-Heby och berättade att det brann på litet område. Elden fick fart snabbt och hade på kvällen spridit sig till ett 150 hektar stort område.

Räddningstjänsterna i de kringliggande kommunerna ryckte ut, men lyckades inte stoppa branden. På mindre än en vecka utvecklades den till Sveriges största skogsbrand i modern tid med 14 000 hektar förstörd eller eldhärjad skog.

Ett yrke med variation

Linda Hellsing började som mätningsbiträde på Svevia i april 2005. Hon valde sen att vidareutbilda sig till mättekniker, ett val hon idag inte ångrar.

Med lösningar i fokus

Erik Mäkelä, verksamhetsutvecklare, brinner för hållbar verksamhetsutveckling. Han drivs av att hitta nya lösningar som ska utveckla Svevia och underlätta i medarbetarnas dagliga arbete.  

Jakten på den perfekta stenen

Josefin Lundström råvaruansvarig

Josefin jobbar med att hitta bästa möjliga material till minsta möjliga störning och bästa möjliga ekonomiska förutsättningar i Svevias råvarugrupp.